Informe Cotec 2012La Fundació Cotec para la innovación tecnológica acaba de publicar l’Informe Cotec 2012: Tecnología e Innovación en España. L’estudi recull l’evolució dels principals indicadors d’R+D+I a escala estatal i autonòmica, i la seva comparació internacional. També es presenta l’opinió de més d’un centenar d’experts sobre els problemes actuals i les tendències de futur. Finalment, es dedica un capítol especial a la relació entre el capital humà i la innovació.

Cotec destaca que els efectes de la crisi econòmica ja estan deteriorant clarament l’incipient sistema espanyol d’innovació, creat a partir dels esforços de la darrera dècada i fonament clau per a la competitivitat futura. Així, la despesa espanyola en R+D va ser de 14.588 milions d’euros (M€) l’any 2010, xifra pràcticament idèntica a l’any anterior, de manera que en relació al PIB, la despesa s’ha mantingut en el 1,39%. Aquestes dades evidencien l’estancament actual, a diferència del creixement anual mitjà del 12% durant el període 2000-2008.  A més, es confirma la disminució de la despesa en R+D empresarial destacada per l’anterior informe Cotec. L’aturada respecte al període 2000-2008 també s’ha produït en el nombre de persones ocupades en activitats d’R+D en Equivalència a Dedicació Plena (EDP), que ha pujat només un 0,56% l’any 2010 (222.022 persones).

La despesa autonòmica en R+D en percentatge del PIB (any 2010) també presenta una distribució molt semblant a l’any anterior amb Madrid (2,07%), el País Basc (2,03%), Navarra (2,02%) i Catalunya (1,65%) per sobre de la mitjana estatal (1,39%). Per sota, se situen el País Valencià (1,07% ) i les Illes Balears (0,42%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Cotec (cal registrar-se per accedir al text complet de l’informe), així com les altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.