Ministerio de Educación

La col·laboració amb investigadors estrangers és un element clau del sistema d’R+D. A l’apartat Recursos Humans del portal web MERIDIÀ s’han actualitzat els informes de les convocatòries estatals “Estancias de profesores e investigadores extranjeros en régimen de año sabático en España (SAB)” i “Estancias de jóvenes doctores extranjeros en España (SB)”.

Ambdues convocatòries pertanyen al Subprograma de Mobilitat de professors i investigadors estrangers en centres espanyols, que està inclòs dins del Programa Nacional de Mobilitat de RRHH del Pla Nacional de R+D+I (2008-2011). La modalitat A (SAB) va dirigida a professors i investigadors estrangers, amb experiència acreditada, per col·laborar en un projecte docent i investigador de grups de recerca o centres espanyols, durant un any com a màxim. La modalitat B (SB) va dirigida a joves doctors estrangers, que puguin acreditar el seu potencial investigador, per contribuir amb elements innovadors al treball del grup de recerca o centre espanyol, durant un període màxim de 18 mesos.

Segons les dades que s’han anat publicant als llocs web del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) i del Ministerio de Educación, 739 investigadors estrangers (SAB/SB) han sigut contractats per entitats (sobretot, universitats i centres públics de recerca) dels territoris de llengua i cultura catalanes, en el període 2000-2009. Aquesta xifra representa una mitjana del 40,6% del total d’ajuts repartits arreu de l’Estat espanyol. Per territoris, el repartiment és el següent:

  • Catalunya (66,9%)
  • Illes Balears (5,0%)
  • País Valencià (28,2%)

Per àmbits dels Reports de la recerca a Catalunya (IEC), les àrees científiques predominants són, bàsicament, de l’àmbit de les ciències experimentals:

  • Física (19,5%)
  • Química (15,3%)
  • Matemàtica (8,0%)
  • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (7,2%)
  • Medicina (5,1%)

Per a més informació, podeu consultar els llocs web del MICINN i del Ministerio de Educación, així com l’apartat Recursos Humans del portal web MERIDIÀ.