MINECOQuina és l’especialització temàtica del nostre sistema científic o de les nostres institucions? Ara que sembla imminent la publicació de la convocatòria estatal de projectes de recerca, és un bon moment per analitzar les dades 2004-2011 i extreure’n algunes conclusions sobre disciplines prioritàries, potencialitats, elements a millorar, etc.

Al llarg del mes d’octubre, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) preveu publicar les convocatòries de projectes de recerca en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). De fet, ja s’han publicat les bases reguladores de les ajudes del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, que ofereix les dades detallades del període 2004-2011 per comunitats autònomes i entitats de recerca, amb 2 indicadors: nombre de projectes i import en euros. Així, l’anàlisi dels programes nacionals permet tenir una imatge aproximada de l’especialització temàtica d’un territori i/o d’una institució de recerca. És a dir, esbrinar en quines àrees temàtiques excel·leix o hauria de millorar.

A continuació comentarem breument alguns elements a tenir en compte sobre els 3 territoris de llengua i cultura catalanes.

a) Catalunya

En el període 2004-2011, Catalunya ha rebut 5.712 projectes, un 21,5% del total estatal. Ara bé, obté percentatges superiors en els programes de Biomedicina (28,4%), Ciencias y Tecnologías Medioambientales (28,1%) i Tecnología Electrònica y de Comunicaciones (27,2%) (Gràfic 1). En canvi, els percentatges inferiors a la mitjana corresponen a Energía (12,2%), Construcción. Medios de Transporte (14,2%), i Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (15,9%). D’altra banda, els programes d’Humanidades (22,5%) i Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (22,9%) se situen lleugerament per sobre de la mitjana.

Gràfic 1. Projectes (Catalunya, 2004-2011): % estatal per programes (feu un clic per ampliar)

Gràfic Catalunya

b) País Valencià

El sistema d’R+D del País Valencià ha obtingut 2.677 projectes, un 10,1% del global de l’Estat espanyol. Entre les àrees amb major percentatge de projectes respecte al total espanyol, cal destacar Diseño y Producción Industrial (17,6%), Física de Partículas (17,1%) i Tecnologías Informáticas (13,2%) (Gràfic 2). Els percentatges inferiors correspon als programes de Ciencias y Tecnologías Medioambientales (5,5%), Energía (7,3%) i Humanidades (7,4%). Finalment, el programa de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (10,1%) se situa just a la mitjana del País Valencià.

Gràfic 2. Projectes (País Valencià, 2004-2011): % estatal per programes (feu un clic per ampliar)

Gràfic País Valencià

c) Illes Balears

Des de l’any 2004 fins al 2011, les Illes Balears han captat un 1,1% dels projectes d’investigació fonamental atorgats pel Govern Espanyol. Dels 288 projectes concedits al sistema científic balear (Gràfic 3), pels seus percentatges elevats destaquen els programes de Ciencias y Tecnologías Medioambientales (5,0%), Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global (1,9%), Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (1,8%) i Humanidades (1,6%).

Gràfic 3. Projectes (Illes Balears, 2004-2011): % estatal per programes (feu un clic per ampliar)

Gràfic Illes Balears

Per a més informació, podeu consultar l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I del portal web MERIDIÀ.