n

Documents - Entitats

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2013 fins al 2017. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol i d’Europa. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

AGAUR. Memòria 2017.
Editorial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Any Edició: 2018. Mida: 2,24 MB.

AQU. Memòria d’activitats 2017.
Editorial: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Any Edició: 2018. Mida: 3,57 MB.

AQUAS. Memòria 2017.
Editorial: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS). Any Edició: 2018. Mida: 1,10 MB.

Biocat. Memòria 2017. [En línia]
Editorial: 
Biocat. Any Edició: 2017.

CSUC. Memòria d’activitats 2018.
Editorial: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Any Edició: 2019. Mida: 4,91 MB.

Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2015.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2015. Mida: 1,84 KB.

FCRI. Memòria d’activitats 2018. [En línia]
Editorial: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). Any Edició: 2019.

Fundació La Marató de TV3. Memòria d’activitats 2017. [En línia]
Editorial: Fundació La Marató de TV3. Any Edició: 2018.

ICREA. Memoir 2018. [En línia]
Editorial: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Any Edició: 2019.

ICS. Memòria 2017. [En línia]
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2016.

IEC. Memòria 2017-2018. [En línia]
Editorial: Institut d’Estudis Catalans (IEC). Any Edició: 2018.

Institució CERCA. Avaluació dels centres de recerca CERCA 2016-2018. [En línia]
Editorial: Institució CERCA. Any Edició: 2017.

Institució CERCA. Memòria d’activitats 2017.
Editorial: Institució CERCA. Any Edició: 2018. Mida: 523 KB.

Institut Ramon Muntaner. Memòria 2017.
Editorial: Institut Ramon Muntaner. Any Edició: 2018. Mida: 244 KB.

IRTA. Memòria 2017.
Editorial: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Any Edició: 2017. Mida: 12,2 MB.

XPCAT. Memòria 2017-2018.
Editorial: Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT). Any Edició: 2018. Mida: 3,06 MB.

Generalitat Valenciana. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2013-2014.
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2014. Mida: 4,04 MB.

 

Estat espanyol

AEI. Informe General de Actividad de la Agencia Estatal de Investigación 2017.
Editorial: Agencia Estatal de Investigación (AEI). Any Edició: 2018. Mida: 2,19 MB.

APTE. Directorio 2018.
[En línia]

Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2018.

APTE. Memoria 2017.
Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2018. Mida: 36 MB.

CDTI. Informe anual 2017.
Editorial: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Any Edició: 2018. Mida: 4 MB.

CSIC. Datos 2018: institutos y centros. [En línia]
Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Any Edició: 2018.

CSIC. Memoria 2018.
Editorial:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Any Edició: 2018. Mida: 60,9 MB

FECYT. Memoria de actividades 2017.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2018. Mida: 27 MB.

FEDIT. Informe anual 2017: centros tecnológicos de España.
Editorial: FEDIT, Centros Tecnológicos de España. Any Edició: 2018.

ISCIII. Memoria 2017. [En línia]
Editorial: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Any Edició: 2018.

OEPM. Memoria de actividades 2017.
Editorial: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Any Edició: 2018. Mida: 6,35 MB.

Europa

EIT. Consolidated annual activity report (2017).
Editorial: European Institute of Innovation and Technology (EIT). Any Edició: 2018. Mida: 2,68 MB.

EPO. Annual Report 2018. [En línia]
Editorial: European Patent Office (EPO). Any Edició: 2019.

ERC. Annual Report on the ERC activities and achievements in 2018.
Editorial: European Research Council (ERC). Any Edició: 2019. Mida: 14,4 MB.

European Commission. Annual report on research and technological development activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2018.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 591 KB.

JRC. Annual Report 2017.
Editorial: Joint Research Centre (JRC). Any Edició: 2018. Mida: 15,5 KB.