n

Documents - Entitats

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2013 fins al 2020. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol i d’Europa. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

AGAUR. Memòria 2019.
Editorial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Any Edició: 2020. Mida: 2 MB.

AQU. Memòria d’activitats i de responsabilitat social corporativa d’AQU Catalunya 2020.
Editorial: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Any Edició: 2021. Mida: 2 MB.

AQUAS. Memòria 2020.
Editorial: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS). Any Edició: 2021. Mida: 765 KB

Biocat. Memòria 2020. [En línia]
Editorial: 
Biocat. Any Edició: 2021.

CSUC. Memòria d’activitats 2020.
Editorial: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Any Edició: 2021. Mida: 3 MB.

Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2015.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2015. Mida: 1,84 KB.

FCRI. Memòria d’activitats 2020.
Editorial: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). Any Edició: 2021. Mida: 3 MB

Fundació La Marató de TV3. Memòria d’activitats 2020. [En línia]
Editorial: Fundació La Marató de TV3. Any Edició: 2021.

ICREA. Memoir 2020. [En línia]
Editorial: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Any Edició: 2021.

ICS. Memòria 2019.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2019. Mida: 3,52 MB.

IEC. Memòria 2019-2020. [En línia]
Editorial: Institut d’Estudis Catalans (IEC). Any Edició: 2020.

Institució CERCA. Avaluació CERCA 2021-2023. [En línia]
Editorial: Institució CERCA. Any Edició: 2021.

Institució CERCA. Memòria d’activitats 2020.
Editorial: Institució CERCA. Any Edició: 2021. Mida: 1 MB.

Institut Ramon Muntaner. Memòria 2018.
Editorial: Institut Ramon Muntaner. Any Edició: 2019. Mida: 4,95 MB.

IRTA. Memòria 2019.
Editorial: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Any Edició: 2019. Mida: 12 MB.

        Memòria d’activitat 2019 del Pla de Doctorats Industrials.
        Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2020. Mida: 6,44 MB.

XPCAT. Memòria 2017-2018.
Editorial: Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT). Any Edició: 2018. Mida: 3,06 MB.

Generalitat Valenciana. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2013-2014.
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2014. Mida: 4,04 MB.

 

Estat espanyol

AEI. Informe General de Actividad de la Agencia Estatal de Investigación 2019.
Editorial: Agencia Estatal de Investigación (AEI). Any Edició: 2020. Mida: 5,06 MB.

APTE. Directorio 2021.

Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2021. Mida: 69,5 MB.

APTE. Memoria 2020.
Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2021. Mida: 6,88 MB.

CDTI. Informe anual 2020.
Editorial: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Any Edició: 2021. Mida: 2 MB.

CSIC. Datos 2019: institutos y centros.
Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Any Edició: 2019. Mida: 12,6 MB

CSIC. Memoria 2020. [En línia]
Editorial:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Any Edició: 2021.

FECYT. Memoria de actividades 2019.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2020. Mida: 6,90 MB.

FEDIT. Informe anual 2018: centros tecnológicos de España.
Editorial: FEDIT, Centros Tecnológicos de España. Any Edició: 2019. Mida: 20,5 MB

ISCIII. Memoria 2019.
Editorial: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Any Edició: 2020. Mida: 14 MB

OEPM. Memoria de actividades 2017.
Editorial: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Any Edició: 2018. Mida: 6,35 MB.


Europa

EIT. Consolidated annual activity report (2019).
Editorial: European Institute of Innovation and Technology (EIT). Any Edició: 2020. Mida: 2,20 MB.

EPO. Annual Report 2018. [En línia]
Editorial: European Patent Office (EPO). Any Edició: 2019.

ERC. Annual Report on the ERC activities and achievements in 2020.
Editorial: European Research Council (ERC). Any Edició: 2021. Mida: 22 MB.

European Commission. Annual report on research and technological development activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2020.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2021. Mida: 501 KB.

JRC. Annual Report 2019.
Editorial: Joint Research Centre (JRC). Any Edició: 2020. Mida: 11,9 MB.


Internacional

UNESCO. Science Report: the race against time for smarter development. [En línia]
Editorial: UNESCO. Any Edició: 2021.