S’han actualitzat tots els enllaços del portal web MERIDIÀ, i s’han incorporat els següents:

ENTITATS:

PUBLICACIONS:

Els enllaços també s’han inclòs al Delicious, el servei social de gestió d’adreces d’interès a través del web.