MINECO

Des de l’any 2004, el Programa Juan de la Cierva (JCI) de l’Estat espanyol concedeix ajuts a la contractació laboral de titulats doctors recents. Els investigadors seleccionats s’incorporen als equips d’investigació de centres d’R+D durant un període de 3 anys. Des de la seva creació, el programa ha concedit una mitjana anual de 350 ajuts, però la resolució provisional de la darrera convocatòria (any 2012) només inclou 225 candidats, segons la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). D’altra banda, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen un 40,2 % dels 2.787 ajuts atorgats en el període 2004-2011.

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Juan de la Cierva (JCI), per entitats de recerca i àrees de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Aquest informe del portal web MERIDIÀ incorpora les dades detallades de les convocatòries 2004-2011 per als territoris de llengua i cultura catalanes. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

1) Distribució territorial i temporal

En el període 2004-2011, el Programa JCI ha incorporat al sistema científic espanyol 2.787 investigadors postdoctorals (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). En el mateix període, Catalunya ha rebut 858 investigadors JCI (30,8 %), el País Valencià, 232 (8,3 %) i les Illes Balears, 31 (1,1 %).

Gràfic 1. Distribució territorial del Programa JCI (2004-2011)

Gràfic 1. JCI

2) Distribució temàtica

Per grans àmbits científics, els ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes s’orienten clarament cap a les ciències, l’enginyeria i l’arquitectura i les ciències de la vida (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo).

Gràfic 2. Distribució per grans àmbits científics del Programa JCI (2004-2011)

Gràfic 2. JCI

 Així, els ajuts concedits prioritzen a cada territori les següents àrees ANEP:

 Catalunya
– Biologia Fonamental i de Sistemes (11,3 %)
– Física i Ciències de l’Espai (9,6 %)
– Medicina Clínica i Epidemiologia (6,8 %)
– Química (6,6 %)
– Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica (6,1 %)
– Ciència i Tecnologia de Materials (5,6 %)

Illes Balears
– Física i Ciències de l’Espai (25,8 %)
– Ciències de la Terra (12,9 %)
– Medicina Clínica i Epidemiologia (12,9 %)
– Biologia Vegetal i Animal, Ecologia (12,9 %)
– Tecnologia Electrònica i de les Comunicacions (9,7 %)
– Filologia i Filosofia (9,7 %)

País Valencià
– Química (14,7 %)
– Física i Ciències de l’Espai (10,8 %)
– Ciència i Tecnologia de Materials (9,1 %)
– Medicina Clínica i Epidemiologia (7,8 %)
– Agricultura (7,8 %)
– Tecnologia Electrònica i de les Comunicacions (6,9 %)

3) Distribució institucional

Per grans sectors institucionals, els 1.121 investigadors JCI concedits als territoris de llengua i cultura catalanes treballen a universitats (56 %), centres CERCA (23,2 %), centres CSIC (14,4 %) i altres entitats (6,4 %).

Les universitats amb major nombre d’investigadors JCI són les següents:
– Universitat de Barcelona (UB): 139 investigadors
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 118 investigadors
– Universitat Pompeu Fabra (UPF): 75 investigadors
– Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 69 investigadors
– Universitat de València (UV): 59 investigadors
– Universitat Politècnica de València (UPV): 37 investigadors

Com a centres CERCA amb més investigadors JCI es poden destacar:
– Institut de Ciències Fotòniques (ICFO): 26 investigadors
– Centre de Regulació Genòmica (CRG): 21 investigadors
– Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS): 21 investigadors
– Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): 18 investigadors
– Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona): 16 investigadors
– Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR): 15 investigadors

D’altra banda, els centres CSIC més destacats són:
– Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB): 13 investigadors
– Institut de Física Corpuscular (IFIC): 12 investigadors
– Institut de Neurociències d’Alacant (IN, CSIC-UMH): 12 investigadors
– Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB): 11 investigadors
– Institut de Ciències del Mar (ICM): 11 investigadors
– Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA): 9 investigadors

Finalment, en el sector d’altres entitats hi tenen un important pes específic el Parc Científic de Barcelona (PCB, 12 investigadors), l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA, 9 investigadors) i el Barcelona Supercomputing Centre – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS, 9 investigadors).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Programa JCI, així com l’apartat de Recursos Humans del portal web MERIDIÀ o altres entrades sobre el tema publicades al Blog.