L’Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha publicat el llibre Infraestructuras para la innovación en los parques científicos y tecnológicos espanyoles. Amb aquesta publicació es vol donar major visibilitat als 227 equipaments i infraestructures que estan desenvolupant activitats punteres en matèria d’R+D+I als parcs científics i tecnològics espanyols.

L’associació sense ànim de lucre APTE té com a objectiu principal col·laborar en la renovació i diversificació de l’activitat productiva, del progrés tecnològic i del desenvolupament econòmic, mitjançant l’apoderament i la difusió de parcs científics i tecnològics. Val a dir que 24 d’aquests parcs són promoguts per universitats i 46 universitats espanyoles col·laboren amb tots ells. Així mateix, a finals de l’any 2018, aquests parcs concentren 8.157 entitats que facturen 28.984 milions d’euros. Aquestes empreses ocupen més de 175.763 persones, de les quals 34.291 estan dedicades a tasques d’R+D+I.

En els últims 30 anys, a Espanya s’ha creat una xarxa de parcs dotada d’infraestructures i equipaments científics i tecnològics. Aquest equipament facilita a empreses i entitats la inversió i realització d’activitats d’R+D+I, la qual cosa és fonamental per a potenciar la supervivència i competitivitat del teixit empresarial. A més, permet basar el seu model de negoci en l’aplicació del coneixement per crear valor i invertir aquest valor en la generació de coneixement.

En la publicació, les infraestructures d’R+D+I espanyoles es classifiquen en tres tipus: equips, laboratoris i plantes pilot. De cada un d’aquests, es destaquen els sectors principals i les aplicacions en què treballen i també si existeix relació amb les tecnologies disruptives, amb l’objectiu de ressaltar-ne la rellevància. D’altra banda, aquestes 227 infraestructures es classifiquen en 9 sectors: aeronàutica i automoció (17 infraestructures); agroalimentació i biotecnologia (52); electrònica (9); energia i medi ambient (29); industrial (35); enginyeria (14); medicina i salut (21); multisectorial (25); i finalment, telecomunicacions (26).

Per a més informació podeu consultar l’informe Infraestructuras para la innovación en los parques científicos y tecnológicos espanyoles al lloc web d’APTE.