Doctorats IndustrialsEl Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que es posa en funcionament l’any 2012 amb un programa pilot. Gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris (AGAUR), té l’objectiu de contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial de Catalunya, així com captar, desenvolupar i retenir el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en entorns empresarials.

Aquest pla té com a element essencial el projecte de doctorat industrial, una actuació de 3 anys d’investigació estratègica d’una empresa o institució que es desenvolupa en col·laboració amb una universitat o centre de recerca català i que esdevé l’objecte d’una tesi doctoral.

En el període 2012-2018, el Pla de Doctorats Industrials ha impulsat 513 projectes de doctorat industrial, dels quals 86 ja han finalitzat amb la defensa de la tesi. Hi col·laboren 11 universitats catalanes i 20 centres CERCA, conjuntament amb 349 empreses i institucions. El nombre d’investigadors/es participants és de 395 i el de grups de recerca SGR, 286. Val a dir que l’any 2018 s’han rebut 111 propostes de projectes, de les quals se n’han formalitzat i atorgat 102 (84 de la modalitat de cofinançament i 18 de la modalitat d’ajut específic), amb un import total de 4,47 milions d’euros (M€).

Dels 513 projectes de doctorat industrial finançats des del 2012, un 38,6 % corresponen a dones investigadores. Pel que fa a la distribució dels projectes del període 2012-2018 per àmbits de coneixement és la següent: tecnologies de la informació i les comunicacions (29 %); ciències de la vida (24 %); enginyeria civil, industrial i ciències de la terra (17 %); ciències i tecnologies químiques (16 %); ciències socials, arts i humanitats (9 %); i, finalment, matemàtiques i física (5 %). La inversió pública i privada en R+D associada ascendeix a 69 M€, dues terceres parts dels quals provenen del sector privat.

Per a més informació, podeu consultar la Memòria d’activitat 2018 del Pla de Doctorats Industrials.