25 anys de recerca a CatalunyaLa recerca científica potencia el desenvolupament social i econòmic, i és per això que ha d’ocupar una posició estratègica. Ara bé, accedir de manera ràpida i eficient a tota la informació sobre els recursos i els resultats d’un sistema o territori en qualsevol camp científic és una missió pràcticament impossible per la quantitat, l’heterogeneïtat i l’especialització de la informació. Amb l’objectiu d’omplir aquest buit, als anys 80, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va posar en marxa un projecte que consistia a recopilar les dades sobre la recerca a Catalunya, que després eren analitzades i redactades per part d’investigadors de prestigi dels diversos àmbits del coneixement. Des d’aleshores, s’han publicat 4 edicions dels informes, que abracen un període de 25 anys, i que a partir d’ara poden consultar-se conjuntament al web «25 anys de recerca a Catalunya».

La recerca científica i tecnològica a Catalunya, 1990, i les 3 edicions dels Reports de la recerca a Catalunya, corresponents als períodes 1990-1995, 1996-2002 i 2003-2009, són els 4 reculls d’informes que s’hi apleguen. Es tracta d’informes sectorials que proporcionen informació integral sobre l’estat de la recerca a Catalunya en l’àrea corresponent, i aporten reflexions sobre els objectius generals de la recerca, l’evolució, les tendències i el context històric. Inclouen, també, dades de finançament, personal i resultats científics i tecnològics del sistema de recerca català.

L’origen del projecte es remunta al 1983, quan l’IEC va iniciar els treballs per a elaborar un llibre blanc de la recerca que no van fructificar a causa de la manca de recursos. Arran de l’ajut de la Comissió Interdepartamental per a la Recerca i la Innovació Tecnològica (CIRIT), es va reprendre la iniciativa i el 1990 es va publicar l’obra La recerca científica i tecnològica a Catalunya, que inventariava l’activitat investigadora del país en 3 volums. El 1995, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i sota la coordinació de la Secretaria Científica de l’IEC, es va endegar el projecte dels Reports de la recerca a Catalunya, en què es van elaborar estudis periòdics sobre l’estat de la recerca al país. El resultat van ser 3 edicions: la primera edició (1990-1995), organitzada en 24 àrees científiques; la segona edició (1996-2002), que va ampliar-se a 27 àrees, i, finalment, la tercera edició (2003-2009), que va créixer fins a les 31 àrees, incorporant les següents: biotecnologia, ciències ambientals, nanociència i nanotecnologia i, finalment, nutrició, i ciència i tecnologia dels aliments.

Abans de tancar-ne la redacció definitiva, tots els informes del projecte van ser sotmesos a debat públic per part de la comunitat científica. Des de l’any 2003, el projecte ha rebut el suport tècnic de l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web «25 anys de recerca a Catalunya» de l’IEC.