European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució de la convocatòria 2020 del programa ERC Starting Grants. L’import global és de 667 milions d’euros, atorgats a 436 projectes d’investigadors joves de 40 nacionalitats diferents, que treballaran a institucions científiques de 25 estats europeus.

El programa ERC Starting Grants està adreçat als millors joves investigadors (la mitjana d’edat és inferior als 40 anys) per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement actual i constituir els seus propis equips de recerca (s’estima la incorporació d’uns 2.500 investigadors predoctorals i postdoctorals i de personal de suport).

L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència dels investigadors, els quals han de demostrar la naturalesa innovadora, ambició i viabilitat de la seva proposta científica. Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència (la taxa d’èxit d’aquest any ha sigut d’un 13,3 %) reben un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada, amb un finançament màxim addicional d’1 milió per cobrir despeses extraordinàries (trasllat a Europa, compra de gran equipament o accés a grans infraestructures).

Els 436 investigadors (un 37,4 % són dones) de la convocatòria 2020 es reparteixen de la manera següent segons grans camps científics: Physical Sciences & Engineering (186 projectes, un 42,7 %); Social Sciences & Humanities (126 projectes, un 28,9 %); i, per últim, Life Sciences (124 projectes, un 28,4 %).

En aquesta convocatòria, els països capdavanters han sigut Alemanya (88), el Regne Unit (62), els Països Baixos (42), França (38), Suïssa (34) i, finalment, Israel, Suècia i Espanya (23). Com a les convocatòries anteriors, Catalunya s’ha situat al capdavant de l’Estat espanyol, ja que ha rebut 11 dels 23 projectes, seguida per Madrid (3), el País Valencià (2), el País Basc (2) i Galícia (2). Els resultats catalans igualen als que ha obtingut Àustria i superen Noruega (7), Finlàndia (7) i Portugal (6).

Des de l’any 2007, Catalunya ha rebut 128 projectes del programa ERC Starting Grants (un 2,5 % del total), amb un import aproximat de 180 milions d’euros. Per sectors institucionals, Catalunya presenta el següent repartiment: centres CERCA (46,9 %); universitats (37,5 %); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (8,6 %); i altres centres i infraestructures (7 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.