European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució de la convocatòria 2019 del programa ERC Starting Grants. L’import global és de 621 milions d’euros, atorgats a 408 projectes d’investigadors joves de 51 nacionalitats diferents, que treballaran a institucions científiques de 24 estats europeus.

El programa ERC Starting Grants està adreçat als millors joves investigadors (la mitjana d’edat és inferior als 40 anys) per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement actual i constituir els seus propis equips de recerca (s’estima la incorporació d’uns 2.500 investigadors predoctorals i postdoctorals i de personal de suport).

L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència dels investigadors, els quals han de demostrar la naturalesa innovadora, ambició i viabilitat de la seva proposta científica. Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència (la taxa d’èxit d’aquest any ha sigut d’un 13,1 %) reben un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada, amb un finançament màxim addicional d’1 milió per cobrir despeses extraordinàries (trasllat a Europa, compra de gran equipament o accés a grans infraestructures).

Els 408 investigadors (un 37,7 % són dones) de la convocatòria 2019 es reparteixen de la manera següent segons grans camps científics: Physical Sciences & Engineering (178 projectes, un 43,6 %); Life Sciences (115 projectes, un 28,2 %); i, per últim, Social Sciences & Humanities (115 projectes, un 28,2 %).

En aquesta convocatòria, els països capdavanters han sigut Alemanya (73), el Regne Unit (64), els Països Baixos (53), França (41), Israel (34), Suïssa (31) i Espanya (20). Com a les convocatòries anteriors, Catalunya s’ha situat al capdavant de l’Estat espanyol, ja que ha rebut 10 dels 20 projectes, seguida per Madrid (2), Galícia (2) i Castella i Lleó (2). Els resultats catalans igualen als que ha obtingut Àustria i superen Dinamarca (9), Noruega (7) i Finlàndia (5).

Des de l’any 2007, Catalunya ha rebut 117 projectes del programa ERC Starting Grants (un 2,6 % del total), amb un import aproximat de 164 milions d’euros. Per sectors institucionals, Catalunya presenta el següent repartiment: centres CERCA (48,7 %); universitats (39,3 %); centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (6 %); altres centres de recerca (3,3 %); grans infraestructures (1,7 %); i, finalment, parcs científics i tecnològics (1 %). D’altra banda, només un 22 % dels projectes catalans són liderats per dones.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).