European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució de la convocatòria 2018 del programa ERC Starting Grants. L’import global és de 603 milions d’euros, atorgats a 403 projectes d’investigadors joves, que treballaran a institucions científiques de 22 estats europeus.

En aquesta convocatòria, els països capdavanters han sigut Alemanya (76), el Regne Unit (67), els Països Baixos (46), França (37) i Israel (22). Com a les convocatòries anteriors, Catalunya s’ha situat al capdavant de l’Estat espanyol, ja que ha rebut 8 dels 18 projectes, seguida per Madrid (3), el País Basc (3) i el País Valencià (2).

El programa ERC Starting Grants està adreçat als millors joves investigadors (la mitjana d’edat és inferior als 40 anys) per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement actual i constituir els seus propis equips de recerca (s’estima la incorporació d’uns 1.500 investigadors predoctorals i postdoctorals i de personal de suport). Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència (la taxa d’èxit d’aquest any ha sigut d’un 12,7 %) reben un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada.

Els 403 investigadors (un 39,5 % són dones) de la convocatòria 2018 representen a 44 nacionalitats, i es reparteixen de la manera següent segons grans camps científics: Physical Sciences & Engineering (170 projectes, un 42,2 %); Life Sciences (118 projectes, un 29,3 %); i, per últim, Social Sciences & Humanities (115 projectes, un 28,5 %).

Des de l’any 2007, Catalunya ha rebut 115 projectes del programa ERC Starting Grants (un 2,5 % del total), amb un import aproximat de 161 milions d’euros. La distribució dels 115 projectes catalans per grans camps científics és la següent: Physical Sciences & Engineering (46 %); Social Sciences & Humanities (31 %); i, per últim, Life Sciences (23 %). Per sectors institucionals, Catalunya presenta el següent repartiment: centres CERCA (46 %); universitats (40 %); centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (7 %); altres centres de recerca (4 %); grans infraestructures (2 %); i, finalment, parcs científics i tecnològics (1 %). D’altra banda, només un 24 % dels projectes catalans són liderats per dones.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.