CERCA Conferència 2019Creada l’any 2010, la Institució CERCA és el mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport i facilitació de l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. Amb motiu de la sisena Conferència CERCA, celebrada el dia 30 de maig de 2019, s’han actualitzat i donat a conèixer els principals indicadors del sistema.

Els 40 centres CERCA reben prop del 30 % dels fons de recerca de Catalunya en el programa europeu Horizon 2020. A més, representen el 35 % de la producció científica catalana en articles d’impacte (8.070 sobre un total de 22.582), el 66 % dels quals estan realitzats en col·laboració amb les universitats catalanes. També capten més del 50 % dels ajuts de l’European Research Council (ERC) que rep Catalunya i estan implicats en el 40 % de les tesis doctorals del país.

Els centres CERCA segueixen augmentant la capacitat d’obtenció de fons de recerca europeus i amb un total de 288’7 milions d’euros se situen al capdavant de les institucions de recerca europees. Així, els centres catalans representen la setena institució de recerca europea en captació de fons competitius del programa Horizon 2020.

L’informe d’evolució del sistema també ha destacat l’aprovació del Codi de conducta el novembre de 2018. El document estableix un decàleg de bones pràctiques per als centres CERCA en què destaquen principis com ara l’honestedat i la transparència; l’accés obert a les dades de recerca; el compromís individual amb la pràctica científica correcta i els estàndards ètics; o la coordinació amb la Institució CERCA i la seva síndica de greuges (en anglès, ombudsperson).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada per la Institució CERCA.