MSCA COFUND SpainLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat el document MSCA-Cofund Programme. Opening up new horizons for researchers. Ongoing COFUND programmes in Spain 2017-2018. La publicació descriu els programes en funcionament Marie Skłodowska Curie Actions-COFUND (MSCA-COFUND) per a la contractació d’investigadors a l’Estat espanyol i amb convocatòries previstes per al bienni 2017-2018.

L’any 2016, l’Estat espanyol va rebre 8 programes MSCA-COFUND, amb un finançament total de 19,41 M€ (un 27,5 % del total de la Unió Europea). En el marc del programa Horizon 2020 ja s’han finançat 90 programes, un 20 % dels quals pertanyen a centres espanyols i que incorporaran més de 550 investigadors. Actualment, hi ha 37 programes en funcionament a Espanya (alguns ja no obriran noves convocatòries): 19 corresponen al 7th Framework Programme (13 a Catalunya) i 18 al Horizon 2020 (9 programes a Catalunya, un 10 % del total europeu).

Els programes MSCA-COFUND de la Comissió Europea ofereixen finançament addicional a programes regionals, nacionals o internacionals per proveir una dimensió internacional i intersectorial a la formació i el desenvolupament professional en investigació. Són accions destinades a organitzacions individuals que financen o gestionen programes de doctorat o programes de beques per investigadors no empleats de forma permanent a l’organització.

Els programes han d’oferir un contracte de treball amb seguretat social o equivalent (a més d’ajuts de mobilitat i allotjament) per investigadors predoctorals o postdoctorals en fases inicials de la seva carrera científica. Els investigadors no poden haver residit o treballat en el país d’acollida durant més de 12 mesos en els tres anys anteriors.

Per a més informació, podeu consultar el document MSCA-Cofund Programme. Opening up new horizons for researchers. Ongoing COFUND programmes in Spain 2017-2018 de la FECYT,  així com el lloc web d’EURAXESS.