El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha publicat la dotzena edició de l’estudi Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2020, un document de referència sobre l’estudi de l’ecosistema tecnològic i digital a Catalunya. Els objectius principals són: conèixer l’evolució econòmica del sector i el grau d’innovació; mesurar les valoracions i percepcions sobre les polítiques públiques; detectar tendències i reptes tecnològics; i, finalment, conèixer la relació entre la oferta i la demanda. Segons l’informe, el 72,49 % de les empreses TIC catalanes tanquen el 2019 millor que l’any anterior, i un 40 % preveu un creixement de facturació pel 2020 malgrat la crisi de la COVID-19.

El CTecno és una fundació privada sense ànim de lucre, creada l’any 2008, que vol promoure la innovació i el talent TIC i fomentar el debat social sobre la revolució tecnològica actual. La fundació compta amb el suport del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. A més, impulsa l’Observatori TIC, el qual aglutina la informació i indicadors més rellevants de les TIC catalanes amb l’objectiu de mesurar la seva evolució i ajudar a dissenyar les polítiques i estratègies de futur per aquest sector.

Entre les conclusions principals de l’estudi, es destaca el creixement continuat i sostingut tant pel nombre d’empreses com pel volum de facturació. En aquest context, les darreres dades publicades per l’Observatori del sector TIC de Catalunya 2020 constaten 16.339 empreses l’any 2019 i 124.100 persones treballadores (un 3,80 % de la població ocupada a Catalunya). El volum de facturació total aproximat l’any 2017 és de 18.325 milions d’euros (un 7,31 % del PIB). L’estudi es basa en la participació de 1.060 empreses, entre les 470 empreses d’oferta i les 590 empreses de demanda del sector tecnològic.

En termes de balanç, les dades del Baròmetre confirmen que les bones expectatives del 2018 s’han complert i fins i tot han estat superades pels resultats finals obtinguts. El 72,49 % de les empreses TIC catalanes tanquen l’any 2019 millor que l’any anterior. Un 28,78 % de les empreses ho han fet amb un creixement de facturació superior al 5 %. A més, les previsions pel 2020, en el context de crisi per la COVID-19, mostren que les empreses TIC manifesten més resiliència que les de la resta de sectors. Un 40 % de les empreses projecta un escenari de facturació de l’exercici de 2020 superior al del 2019.

Ara bé, les dades mostren que la manca de disponibilitat de talent pot suposar un fre per a la competitivitat de les empreses. En aquest sentit, un 70 % de les empreses TIC incrementaria la seva facturació si disposés de més professionals formats. Així mateix es consolida el talent com un element indestriable de l’evolució del sector. També es detecta l’escassetat de talent femení en el sector tecnològic on les dones només representen el 8,60 % de les posicions tècniques.

Una altra dada rellevant que recull el Baròmetre és el paper essencial de les TIC en l’impuls del teletreball. Les empreses d’aquest sector tenen un 80 % dels professionals teletreballant. Aquesta dada reflecteix l’avantatge que suposen les TIC a l’hora de garantir la continuïtat de la feina i la facturació de les empreses.

Pel que fa a les polítiques públiques, es manifesta la necessitat de continuar incidint en la col·laboració publicoprivada per garantir la digitalització de l’economia de Catalunya i mantenir la bona evolució del sector TIC. Així mateix, el Baròmetre d’enguany mostra la importància del foment de la innovació també en la compra pública i en les infraestructures i noves tecnologies.

Per a més informació, podeu consultar l’estudi Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2020 així com les anteriors edicions al lloc web del CTecno.