European Innovation Scoreboard 2020La Comissió Europea ha publicat l’edició 2020 del quadre d’indicadors European Innovation Scoreboard (EIS). Cada edició proporciona una anàlisi comparativa del rendiment innovador dels 27 països membres de la Unió Europea (UE), així com a 10 països més, a partir de 27 indicadors classificats en 10 dimensions. També es valoren les fortaleses i febleses dels sistemes nacionals d’innovació i s’ajuda a identificar les àrees de millora.

En la nova edició de l’EIS, el quadre analític constata que els resultats d’innovació segueixen millorant a un ritme estable, amb una convergència creixent entre els països de la UE. Des de l’any 2012, els resultats europeus d’innovació han augmentat un 8,9 %. A més de consultar l’informe global i els perfils dels estats analitzats, EIS interactive tool permet visualitzar i comparar els perfils nacionals.

Des d’una perspectiva mundial, Europa supera per segona vegada els Estats Units d’Amèrica. No obstant això, des de l’any 2012 ha augmentat la diferència de rendiment amb Corea del Sud, Austràlia i el Japó, mentre que l’avantatge respecte als Estats Units d’Amèrica, la Xina, Brasil, Rússia i Sud-àfrica ha disminuït.

Els països europeus es classifiquen en quatre grups en funció dels resultats mitjans en matèria d’innovació: líders en innovació; innovadors forts; innovadors moderats; i innovadors modests. Suècia es manté com a líder en innovació, seguida de Finlàndia, Dinamarca i els Països Baixos. Cal destacar que Portugal passa d’innovador moderat a innovador fort, mentre que Espanya es manté als innovadors moderats, juntament amb Itàlia, Grècia, i la majoria de països de l’est del continent europeu.

L’edició 2020 de l’EIS aplica la mateixa metodologia que l’edició de l’any passat, però els resultats no han de ser comparats entre les edicions degut a les revisions de les dades. L’edició actual presenta sèries temporals que comparen el rendiment des de l’any 2012, basat en les dades més recents.

Per a més informació, podeu consultar l’edició 2020 de l’EIS de la Comissió Europea, així com altres entrades sobre innovació publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).