La Comissió Europea (CE) ha publicat les edicions 2019 dels informes European Innovation Scoreboard (EIS) i Regional Innovation Scoreboard (RIS). Cada edició presenta un quadre d’indicadors que analitzen el rendiment de la innovació a escala estatal i regional. A més, es valoren les fortaleses i febleses dels sistemes d’innovació i s’ajuda a identificar les àrees de millora.

En la nova edició de l’European Innovation Scoreboard (EIS), el quadre analític constata que el rendiment de la innovació continua millorant a la Unió Europea (UE). En comparació amb l’any 2018, 24 països han millorat i la taxa de creixement dels països amb menys resultats s’ha accelerat. Des d’una perspectiva mundial, Europa supera per primera vegada els Estats Units d’Amèrica, i té un avantatge considerable sobre el Brasil, la Índia, Rússia i Sud-Àfrica. No obstant això, la Xina està aconseguint tres vegades el ritme de creixement de la UE i Canadà, Austràlia i el Japó mantenen l’avantatge sobre Europa. Dins de la UE, Suècia és el líder en innovació l’any 2019, seguit de Finlàndia, Dinamarca i els Països Baixos. A Espanya, el rendiment en relació a Europa ha crescut 8,4 punts percentuals, amb forts augments els anys 2016 i el 2017.

L’informe Regional Innovation Scoreboard (RIS) és una avaluació comparativa de la innovació regional basada en la metodologia de l’EIS 2019 i utilitza 18 dels 27 indicadors d’aquest últim. El RIS 2019, d’altra banda, proporciona una avaluació comparativa detallada del rendiment dels sistemes d’innovació de 238 regions de 23 estats membres de la UE, a més de Noruega, Sèrbia i  Suïssa i, també, 5 països de dimensions més reduïdes. En comparació amb l’EIS, el RIS es centra més en el rendiment de les petites i mitjanes empreses.

En funció dels resultats mitjans en matèria d’innovació, les regions es classifiquen en 4 grups: líders en innovació (38 regions), innovadores fortes (73), innovadores moderades (97) i innovadores modestes (30). Cada grup també es divideix en un desglossament més detallat. El RIS 2019 confirma que les regions més innovadores d’Europa es troben als països més innovadors. Per exemple, la regió més innovadora a Suïssa és Zürich.

Segons el RIS 2019, Espanya es considera una regió innovadora moderada i inclou 19 regions (5 de les quals són innovadores modestes). Les diferències regionals de rendiment són altes i destaca el País Basc amb un rendiment capdavanter d’innovació.

Respecte a les terres de llengua i cultura catalanes, Catalunya lidera el grup d’innovadors moderats i amb el temps el rendiment innovador ha augmentat en un 5 %. El País Valencià es troba en el terç mitjà dels innovadors moderats, amb un creixement del rendiment del 7,3 %. I finalment, les Illes Balears estan en el terç més baix d’aquest subcategoria. També han mostrat un increment del 5 % del seu rendiment en la innovació amb el temps.

A més de consultar l’informe global i els perfils dels estats analitzats, l’EIS i el RIS (2019) ofereixen una eina estadística interactiva, en forma de mapes i gràfics, per seleccionar i comparar indicadors i països o regions: l’European Innovation Scoreboard Interactive Tool i la Regional Innovation Scoreboard Tool. També es pot descarregar la base de dades completa en un full de càlcul.

Per a més informació, podeu consultar les pàgines web dels informes European Innovation Scoreboard (EIS) i Regional Innovation Scoreboard (RIS).