Excellence Maps 2012-2016Excellence Maps ha publicat una nova edició que analitza el període 2012-2016. La plataforma permet visualitzar (mitjançant llistes i mapes) el rendiment científic d’universitats i organismes d’investigació en global o segmentat per 24 àrees temàtiques. Els impulsors del rànquing són investigadors de la Max Planck Society, la University of Zurich (UZH) i l’Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), a més dos professionals especialitzats en visualització de dades.

Cal destacar la quarta posició mundial en percentatge de publicacions més citades de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), que també ocupa posicions destacades a quatre àrees: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Chemical Engineering; Engineering; i Medicine.

A més, segons el rànquing Excellence Maps hi ha set institucions catalanes a les 25 primeres posicions mundials en àrees concretes:
Chemistry: Institut Català d’Investigació Química (IQIC) (8a)
Environmental Science: Universitat de Girona (UdG) (11a)
Computer Science: Centre de Visió per Computador (CVC) (14a)
Veterinary: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (14a)
Neuroscience: Hospital Clínic de Barcelona (15a)
Medicine: Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) (21a)
Materials Science: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (24a)

En el marc de les dades recopilades per a l’SCImago Institutions Ranking (SIR), la plataforma es fonamenta en la informació de publicacions, citacions i mètriques alternatives (Altmetrics) de la base de dades Scopus i del gestor de referències bibliogràfiques Mendeley. Només s’han tingut en compte les institucions que han publicat un mínim de 500 documents (articles, revisions i actes de congressos) en el període 2012-2016 en una determinada àrea temàtica.

El rendiment de cada institució es mesura pel percentatge de publicacions situades al 10% més citat (Highly Cited Papers) o al 10% més marcat (Highly Bookmarked Papers) en la seva àrea temàtica i any de publicació. En aquest sentit, el canvi principal de la nova edició és incloure les dades de Mendeley per mesurar el ressò de les publicacions, a escala global o segmentat per determinats grups d’usuaris (professors, investigadors estudiants, bibliotecaris, etc.). Aquests indicadors es poden consultar en global o correlacionats amb altres variables (renda per càpita, població, etc.)

El perfil de cada institució mostra les àrees on surt representada, així com el nombre de publicacions i el percentatge en les més citades o marcades. A la vegada, el llistat d’institucions es pot ordenar per diversos criteris (països; nombre de publicacions; i percentatge de publicacions més citades o marcades) i restringir a una àrea geogràfica determinada.

Per a més informació, podeu consultar el rànquing Excellence Maps, a més d’una prepublicació (preprint) dels seus impulsors i d’altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).