I4OCLes citacions són un vehicle essencial per a la descoberta, difusió i avaluació del coneixement científic. Ara bé, el sistema actual de comunicació acadèmica exposa de forma inadequada les xarxes de coneixement que ja existeixen dins de la literatura científica. En aquest marc, el projecte Initiative for Open Citations (I4OC) és fruit de la col·laboració entre editors acadèmics, investigadors i altres agents interessats per promoure l’accés obert, reutilitzable, independent i en format automatitzat a les dades de citació, generades a partir de les bibliografies dels articles.

Presentada el mes d’abril del 2017, I4OC és una iniciativa de sis entitats: OpenCitationsWikimedia FoundationPLoS;  eLife;  DataCite; i, per últim, Centre for Culture and Technology (Curtin University). A més, gairebé 50 organitzacions internacionals s’han adherit a la iniciativa per donar suport i promoure l’accés obert i la reutilització de citacions.

Abans del llançament d’I4OC, un 99% de les citacions científiques no eren accessibles lliurement, malgrat que els principals editors internacionals comparteixen metadades a través de la infraestructura Crossref, concretament mitjançant el Cited-by service.

Durant el darrer any, gairebé 500 editors acadèmics han decidit publicar les metadades de forma pública a través del projecte I4OC. Això ha permès que més de la meitat de totes les referències dipositades a Crossref estiguin disponibles obertament (uns 500 milions de citacions) a través dels serveis Metadata Delivery.

La creació d’un corpus de citacions acadèmiques permetrà explorar, analitzar i reutilitzar les dades per obtenir nous coneixements i crear nous serveis. Els avantatges de la iniciativa poden ser, entre d’altres: establir una xarxa pública global de dades de citacions acadèmiques enllaçades per millorar la localització de continguts publicats (en accés obert o per subscripció); beneficiar editors, investigadors, agències de finançament i institucions acadèmiques amb nous serveis; o explorar connexions entre camps de coneixement i seguir l’evolució d’idees i disciplines acadèmiques. Alguns exemples recents de reutilització són, entre d’altres, Dimensions o EuropePMC, que han incorporat quantitats massives de citacions obertes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del projecte I4OC.