MoRRI Monitoring the Evolution and Benefits of RRICoordinat per la consultoria Technopolis Group, el projecte Monitoring the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation (MoRRI) ha tingut l’objectiu de proporcionar evidències científiques per donar suport directe a les activitats europees de política científica i finançament de recerca en relació al tema de la Recerca i Innovació Responsables (RRI d’acord amb les sigles en anglès).

En el període 2014-2018, aquest projecte europeu ha comptat amb la participació d’organitzacions capdavanteres com, per exemple, l’Institute for Advanced Studies Vienna (IHS); el Centre for Science and Technology Studies (CWTS) – Leiden University; el Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI; INGENIO (CSIC-UPV); o la Science Policy Research Unit (SPRU) – University of Sussex.

L’RRI és un concepte en expansió que garanteix que la ciència i la innovació responguin a les necessitats socials, però encara no existeix un consens sobre la definició, continguts i detalls. Per tant, una part del projecte MoRRI ha consistit a determinar l’abast i beneficis de l’RRI. Això s’ha fet a partir de tres actuacions: fer operatiu el concepte; desenvolupar un marc conceptual sòlid i una metodologia associada; i, finalment, provar el potencial d’aquesta metodologia per fer un seguiment de l’estat actual i de l’evolució de l’RRI i dels seus impactes. En aquest sentit, les evidències recollides demostren que l’RRI té beneficis per a la democràcia, la societat, l’economia i la mateixa ciència.

El projecte MoRRI s’inicià amb l’avaluació de les sis dimensions de l’RRI: igualtat de gènere; participació pública; alfabetització i educació científica; accés obert; ètica; i, per últim, governança. A continuació, s’han recopilat dades i enquestes, que s’han complementat amb la recerca qualitativa a partir d’estudis de casos i identificació dels beneficis.

L’estudi ha permès identificar 36 indicadors bàsics, que permeten mesurar l’estat actual i evolució de l’RRI, així com els seus beneficis i vies d’impacte. De cara al proper programa Horizon Europe (2012-2027), l’equip del projecte considera que cal millorar les evidències sobre l’RRI i ampliar l’abast i l’escala de les seves activitats.

Les publicacions del projecte es poden descarregar al lloc web del projecte (algunes han estat publicades directament per la Comissió Europea): Executive summary/résumé; Indicators report; Report on the researchers’ survey; Summarising insights from the MoRRI project; i, finalment, Policy brief.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del projecte MoRRI.