MINECOEn el període 2004-2012, el Programa Juan de la Cierva (JCI) ha sigut un instrument destacat de la política científica del govern espanyol. El programa ha facilitat la contractació temporal d’investigadors doctors novells per part d’organismes d’investigació o centres d’R+D. Un cop avaluats, els candidats seleccionats rebien un contracte de 3 anys cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

Ara el programa s’ha extingit per transformar-se en 2 noves actuacions consecutives de 2 anys de durada cada una: els ajuts per a contractes per a la formació postdoctoral i els ajuts per a la incorporació de joves doctors. A més, el finançament estatal anual per investigador ha baixat progressivament, de 33.660 euros (convocatòries 2008-2010) a 28.800 euros (convocatòria 2012) i 25.000 euros (primera convocatòria 2013 dels nous contractes de formació postdoctoral).

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Juan de la Cierva del portal web MERIDIÀ, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2004-2012. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

1) Distribució territorial i temporal

En el període 2004-2012, el Programa JCI ha incorporat al sistema científic espanyol 3.012 investigadors (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo), amb una tendència descendent clara en els darrers anys. Catalunya ha rebut 927 investigadors (30,8 %), el País Valencià, 251 (8,3 %) i les Illes Balears, 35 (1,2 %). Per tant, els territoris de llengua i cultura catalanes han acumulat el 40,3 % dels investigadors JCI contractats.

Gràfic 1. JCI

2) Distribució temàtica

Per grans àmbits científics, els ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes s’orienten clarament cap a les ciències, l’enginyeria i l’arquitectura i les ciències de la vida (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo).

Gràfic 2. JCI

3) Distribució institucional

Per grans sectors institucionals, els investigadors JCI concedits als territoris de llengua i cultura catalanes treballen a universitats (684 investigadors, un 56,4 %), centres CERCA (267 investigadors, un 22,0 %), centres CSIC (169 investigadors, un 13,9 %) i altres entitats (93 investigadors, un 7,7 %).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Programa JCI, així com l’apartat de Recursos Humans del portal web MERIDIÀ o altres entrades sobre el tema publicades al Blog.