En el marc de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) impulsa el programa INNVIERTE, el qual vol respondre la necessitat de finançament de moltes empreses espanyoles, sobretot emergents (start-ups). L’objectiu del programa és promoure la innovació empresarial mitjançant el suport i dinamització de la inversió temporal de capital risc a empreses innovadores o de base tecnològica.

En una primera etapa, el programa INNVIERTE desenvolupà la seva activitat com a fons de fons, amb compromisos per més de 270 milions d’euros (M€) en 17 vehicles d’inversió (11 fons, 3 societats de capital risc i 3 acords de conversió). Així es va donar suport a un volum d’inversió publicoprivada en capital risc de 1.057 M€ per invertir en empreses de base tecnològica.

A partir de l’any 2019, el CDTI ha posat en marxa una nova iniciativa de coinversió, conjuntament amb inversors privats professionals que hagin estat homologats pel programa INNVIERTE. Fins ara, s’han reconegut 74 inversors, amb la següent distribució geogràfica: Madrid (28); Catalunya (17); el País Basc (13); l’estranger (7); Navarra (5); el País Valencià (2); i, finalment, Astúries (2).

Des de l’octubre de 2019, amb 40 coinversors homologats s’han aprovat 59 operacions d’inversió a 56 empreses, amb un compromís d’aportació del programa INNVIERTE de 77,7 M€. Per àrea tecnològica, l’aportació pública s’ha repartit de la manera següent: 24 empreses del sector biotecnològic, agroalimentari i de salut (41 M€); 19 empreses del sector TIC (25,6 M€); 12 empreses del sector industrial (10,5); i una empresa d’energia i medi ambient (0,5 M€). Per comunitats autònomes, Madrid (22,2 M€) ocupa la posició capdavantera, seguida per Catalunya (15 M€), el País Valencià (11,4 M€), les Illes Balears (9 M€) i el País Basc (6,7 M€).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del programa INNVIERTE, així com la notícia publicada pel CDTI.