El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha aprovat a través del programa INNVIERTE 12 noves coinversions (4 a Catalunya), que suposen una aportació de 20,4 milions d’euros (M€), als sectors industrial, biotecnològic, agroalimentari i de salut, TIC, i energia i medi ambient. Des que ha començat l’any, s’ha realitzat una coinversió total de 41,2 M€ a 28 empreses tecnològiques.

El programa INNVIERTE forma part de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació, aprovada pel Consell de Ministres, l’1 de febrer de 2013. Aquesta Estratègia aborda els objectius, reformes i mesures que s’han d’adoptar en tot l’àmbit de l’R+D+I. L’objectiu del programa és promoure la innovació empresarial mitjançant el suport i dinamització de la inversió temporal de capital risc a empreses innovadores o de base tecnològica. A partir de l’any 2019, el CDTI posa en marxa una nova iniciativa de coinversió, conjuntament amb inversors privats professionals homologats pel programa INNVIERTE.

El compromís d’aportació del programa INNVIERTE és de 20,4 M€, a 12 empreses amb 12 rondes aprovades. Per àrea tecnològica, l’aportació es reparteix de la manera següent: 3 empreses del sector biotecnològic, agroalimentari i de salut (2,2 M€); 3 empreses del sector TIC (2,4 M€); 6 empreses del sector industrial (14,5 M€); i una empresa d’energia i medi ambient (1,3 M€). Per comunitats autònomes, 4 empreses s’ubiquen a Catalunya, 4 a Madrid, 3 al País Basc i 1 a Galícia.

El Consell de Ministres també ha aprovat l’homologació de 9 nous inversors privats professionals. Actualment, la xifra total d’inversors homologats pel programa INNVIERTE ascendeix a 92.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del programa INNVIERTE, així com la notícia publicada pel CDTI.