ICREADes de l’any 2008, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat el Programa ICREA Acadèmia. Recentment s’ha publicat la resolució de la novena convocatòria (2016), amb 15 guardonats, dels quals quatre també van rebre la distinció en la tercera i quarta convocatòries. Aquesta iniciativa vol incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya.

Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat. El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca durant 5 anys. La dotació anual es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca.

Les nou convocatòries del període 2008-2016 han reconegut l’excel·lència de 168 investigadors (75 %) i 56 investigadores (25 %). La distribució per àrees ICREA dels 115 investigadors en actiu actualment és la següent: Tecnologia i enginyeria (23,5 %); Ciències mèdiques i de la vida (22,6 %); Ciències experimentals i matemàtiques (20,9 %); Humanitats (17,4 %); i, per últim, Ciències socials i del comportament (15,6 %).

Pel que fa a la distribució per universitats (Gràfic 1), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) concentren el 72 % de les 224 distincions.

ICREA Academia 2008-2016 per universitats

Per a més informació, podeu accedir al lloc web d’ICREA, a més de consultar les altres entrades sobre el tema publicades al blog.