ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha resolt la convocatòria 2019 del Programa ICREA Acadèmia, amb la concessió de 30 distincions. L’objectiu d’aquest programa, establert l’any 2008, és impulsar i premiar l’excel·lència de la recerca dels professors de les universitats públiques de Catalunya.

ICREA Acadèmia és un programa d’intensificació de la recerca destinat només al professorat que està impartint docència i que es troba en fase activa i d’expansió de la seva activitat. La dotació econòmica total de cada investigador beneficiari és de 40.000 euros anuals i el programa té una durada de 5 anys.

Pel que fa a la distribució per universitats de la convocatòria 2019, la Universitat de Barcelona (UB) ha rebut 9 distincions, seguida per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (7), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (6), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (4), la Universitat de Girona (UdG) (3), i finalment, la Universitat Rovira i Virgili (URV) (1). Del total de 30 distincions, 23 s’han concedit a homes i 7, a dones.

Les 11 convocatòries del període 2008-2019 del Programa ICREA Acadèmia han reconegut l’excel·lència de 269 investigadors, un 69 % dels quals són homes i un 31 % són dones. La distribució per grans àmbits científics dels 120 investigadors en actiu actualment és la següent: Social & Behavioural Sciences (17 %); Humanities (16 %); Experimental Sciences & Mathematics (21 %); Engineering Sciences (24 %); i, per últim, Life & Medical Sciences (22 %).

Per a més informació, podeu consultar l’ICREA Memoir 2019, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest lloc web.