ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha publicat la resolució de la convocatòria 2020 del programa ICREA Acadèmia, amb la concessió de 30 distincions. L’objectiu d’aquest programa, establert l’any 2008, és impulsar i premiar l’excel·lència de la recerca dels professors de les universitats públiques de Catalunya i contribuir a retenir el talent investigador.

ICREA Acadèmia és un programa d’intensificació de la recerca destinat només al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase activa i d’expansió de la seva activitat. La dotació econòmica total de cada investigador beneficiari és de 40.000 euros anuals i el programa té una durada de cinc anys.

Pel que fa a la distribució per universitats de la convocatòria 2020, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha rebut 8 distincions, seguida per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (7), la Universitat de Barcelona (UB) (5), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (5), la Universitat Rovira i Virgili (URV) (3), la Universitat de Girona (UdG) (1), i finalment, la Universitat de Lleida (1). Del total de 30 distincions, 18 s’han concedit a homes i 12, a dones.

Les 12 convocatòries del període 2008-2020 del programa ICREA Acadèmia han reconegut l’excel·lència de 274 investigadors, amb un total de 329 ajuts. La distribució per grans àmbits científics dels 120 investigadors en actiu actualment és la següent: Social & Behavioural Sciences (18 %); Humanities (18 %); Experimental Sciences & Mathematics (20 %); Engineering Sciences (26 %); i, per últim, Life & Medical Sciences (18 %).

Per a més informació, podeu consultar la resolució de la convocatòria 2020 del programa ICREA Acadèmia, així com la notícia publicada per la Generalitat de Catalunya.