L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) de la Generalitat de Catalunya posa en funcionament l’any 2017 el programa EAPC motor de recerca. L’objectiu és impulsar una recerca sobre la gestió i les polítiques públiques que sigui útil per prendre decisions que donin resposta a reptes socials. El programa segueix l’enfocament de recerca i innovació responsables (sigles RRI en anglès) que promou la Comissió Europea en el programa marc Horizon 2020 i, específicament, en la seva línia Science with and for Society.

El programa EAPC motor de recerca s’ha iniciat amb dos projectes pilot, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. La recerca que promou el programa parteix de reptes proposats per directius i professionals públics, que treballen conjuntament amb altres actors socials (com investigadors, comunitat educativa, representants de la societat civil, empreses o mitjans de comunicació) per acostar el procés de la recerca i els seus resultats als valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

En el marc del sistema de recerca català, el programa també connecta amb el projecte del grup RIACat, impulsat recentment pel Departament de Salut i el Departament d’Empresa i Coneixement, que té l’objectiu de dotar de valor social la recerca finançada amb fons públics i establir una estratègia comuna per avaluar el seu impacte en la societat.

Val a dir que la Comissió Europea, en el marc programa de finançament i suport a la recerca Science Meets Parliaments / Science Meets Regions, ha seleccionat la proposta de l’EAPC per organitzar un camp d’innovació al voltant de  la construcció de la identitat dels joves fills de famílies immigrades. Els camps d’innovació són una metodologia que impulsa el Joint Research Center (JRC) per explorar i definir respostes col·laboradores a reptes socials complexos.

Per a més informació, podeu consultar el programa EAPC motor de recerca al lloc web de l’EAPC.