Portal de la Recerca de CatalunyaEl Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, portada a terme pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Amb les darreres incorporacions, el PRC ja inclou les dades de totes les universitats catalanes (12) i dels centres CERCA (39).

Des de l’any 2017, el PRC publica els resultats de la recerca de les universitats catalanes i dels centres de recerca. La finalitat del portal és visualitzar i difondre l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya quant a investigadors, publicacions, tesis doctorals, grups i projectes de recerca. A llarg termini, l’objectiu també és simplificar els processos de gestió i donar suport als d’avaluació.

En l’actualitat, el PRC presenta les dades de 18.072 investigadors en actiu (mitjançant l’identificador ORCID); 444 departaments, instituts i àrees d’investigació; 1.798 grups de recerca; 45.147 projectes de recerca; 619.377 publicacions; i, finalment, 34.777 tesis doctorals. Els centres CERCA hi aporten 9.024 investigadors (el 50 % del total); 409 grups de recerca (22,7 %); 4.576 projectes (10,1 %); i 104.790 publicacions (16,9 %). A més, la mitjana de publicacions en accés obert ha sigut del 23,7 % en el període 2012-2017.

Per a més informació, podeu consultar el PRC.