IntechOpen és un portal web de llibres científics revisats per parells en accés obert que conté més de 3.550 llibres de l’àmbit de la ciència, la tecnologia i la medicina. La plataforma està formada per més de 108.500 autors i editors científics i compta amb el suport de la Web of Science (WoS) i el Committee on Publication Ethics (COPE). Els documents es poden llegir, compartir i descarregar de forma lliure.

Actualment la plataforma conté en accés obert 1768 llibres de Ciències Físiques, Enginyeria i Tecnologia; 583 de Ciències de la vida; 1135 de Ciències de la Salut; i finalment, 132 de Ciències Socials i Humanitats. Els usuaris del portal són científics, professors, investigadors, bibliotecaris i estudiants així com professionals de l’àmbit empresarial.

 IntechOpen està especialitzat en la publicació de capítols de llibre i monografies així com altres treballs de recerca tenint cura de la qualitat del contingut i l’edició revisada per parells. Val a dir que el procés de publicació consta de tres fases en les quals hi estan involucrats els autors i els científics de la plataforma. Durant aquests processos es revisen els capítols, es suggereixen revisions i es fa un seguiment del progrés d’edició del document. També es duen a terme revisions des d’una perspectiva tècnica i es dona suport en la difusió de la publicació i accés als treballs.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’IntechOpen.