El portal DATASEA és un lloc web enfocat a professionals, investigadors, editors i gestors de la recerca interessats en l’accés obert a les dades, en el seu ús compartit i la seva reutilització. Aquesta eina ha estat desenvolupada pel grup de recerca Datasea, integrat per investigadors del Valencia International Campus of Excellence, una iniciativa de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). L’objectiu principal és fomentar l’intercanvi de dades científiques entre els investigadors.

El portal web, a través de l’opció Research Data, permet escollir cinc perfils professionals: investigador, bibliotecari, editor, autoritat acadèmica i interessat en el tema de l’R+D. Cada perfil inclou diverses funcions per tal d’obtenir informació i recursos útils sobre la gestió de les dades de recerca. En aquest marc, des del perfil de l’investigador, es pot tenir accés a dades o revistes, preparar un pla de gestió de dades, gestionar i emmagatzemar dades i també publicar-les.

D’altra banda, des de l’opció Opendata es dona a conèixer la Càtedra de Transparència i gestió de dades, que divulga, entre d’altres activitats, la cultura de la transparència de la informació en l’àmbit de l’R+D+I. La Càtedra està coordinada per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSINF) juntament amb la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana i dirigida per Antònia Ferrer, actual directora del Màster en Gestió de la Informació (MUGI) de la UPV.

Aquest portal s’ha desenvolupat en el marc del projecte DATASEA Extended – Datos Abiertos de Investigación / Open Research Data, que es va iniciar l’any 2016 i té una durada de 36 mesos. La iniciativa està finançada pel Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (MINECO) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea (UE).

Per a més informació podeu consultar el lloc web del DATASEA.