PublonsCreat l’any 2012 i adquirit per l’empresa Clarivate Analytics l’any 2017, Publons és un portal web que registra, valida i difon l’activitat dels revisors i editors científics. Aquest portal té l’objectiu bàsic de donar visibilitat a la tasca que fan els investigadors quan revisen i editen els treballs d’altres científics, fet que garanteix la qualitat, integritat i difusió de les publicacions del seu camp.

Actualment, Publons conté més de 575.000 investigadors que col·laboren en treballs de revisió i edició de revistes científiques. Ara el portal ha presentat un nou perfil d’investigador que combina publicacions, mètriques de citacions, historial com a revisor i treball d’edició a revistes acadèmiques. La finalitat del perfil és donar suport als investigadors per fer un seguiment del seu impacte, més enllà dels indicadors bibliomètrics.

Les característiques principals del nou perfil d’investigador són les següents:
Publicacions fàcilment importades des de la plataforma Web of Science (WoS), l’identificador ORCID o diversos gestors de referències bibliogràfiques (per exemple, EndNote o Mendeley).
Mètriques de citació importades automàticament des de la plataforma WoS.
Historial verificat com a revisor i editor de revistes acadèmiques.
Informe sobre l’impacte acadèmic del treball com a investigador, revisor i editor.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Publons.