Dialnet és un portal bibliogràfic que recopila i dóna visibilitat a la literatura científica hispana a Internet, facilitant l’accés a continguts científics. Actualment, el portal conté 10.744 revistes, 263.348 tesis i 7 milions de documents, el 20 % dels quals (més d’1 milió) es poden consultar a text complet. La pantalla de consulta del portal es mostra en 10 idiomes, inclòs el català, i compta amb més de  2 milions d’usuaris. Fonamentalment, es centra en els àmbits de les ciències humanes, jurídiques i socials, per cobrir les mancances de les grans bases de dades internacionals.

El projecte va ser iniciat l’any 2001 per la Universidad de La Rioja (UR) i des del 2009 és impulsat per la Fundación Dialnet. A més, compta amb la col·laboració de 95 biblioteques universitàries, especialitzades i públiques.

Pel que fa a la classificació de revistes a Dialnet, actualment  s’integren la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), elaborada pel Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universitat de Granada (UGR), i CARHUS Plus+ 2014, el sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de ciències socials i humanitats realitzat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Les 10.744 revistes referenciades actualment a Dialnet estan classificades en 13 matèries (i submatèries). D’entre elles, les humanitats, les ciències socials, les ciències jurídiques, la psicologia i l’educació són les que ofereixen en major mesura documents a text complet. Val a dir que els articles de revista representen tres quartes parts dels documents que conté el portal (5,2 milions).

Dialnet ofereix a investigadors i usuaris un servei de cerca de documents (sense registre) i la subscripció a alertes de revistes (registre gratuït), que permet rebre per correu electrònic alertes amb els sumaris dels números nous. A més, els usuaris d’institucions vinculades al projecte, tenen accés a Dialnet Plus, amb serveis bibliogràfics i documentals de valor afegit: cerca avançada de documents; selecció i exportació de documents; gestió de cerques realitzades; cercador d’autor; creació de llistes bibliogràfiques per compartir, entre d’altres.

Daltra banda, el portal Dialnet Métricas ofereix un conjunt d’indicadors per identificar la rellevància de la producció científica, a partir de les referències bibliogràfiques citades a les publicacions indexades al sistema d’informació Dialnet. La finalitat del portal és elaborar l’índex d’impacte anual de les revistes espanyoles de les disciplines de ciències socials i humanitats, però també inclou indicadors en l’àmbit de publicacions individuals, d’investigadors i d’institucions. Així, Dialnet Métricas ja presenta els indicadors anuals del període 2016-2018 en els àmbits d’antropologia, comunicació, esports, documentació, educació i sociologia.

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet.