Portal de la Recerca de CatalunyaEl Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) dona visibilitat i difon des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya. En funcionament des de l’any 2016, el PRC és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, portada a terme pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Actualment, el PRC presenta les dades de les 12 universitats catalanes i de 8 centres de recerca (el desembre de 2018 s’han incorporat el Centre de Visió per Computador (CVC) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)). En conjunt, el portal conté 11.707 investigadors (amb els corresponents identificadors ORCID); 35.146 projectes de recerca; 1.555 grups de recerca; 523.697 publicacions (llibres, capítols i articles de revista); i, finalment, 29.834 tesis.

En el marc de la millora continuada del portal, s’ha implementat la funcionalitat d’indicadors bibliomètrics (citacions a les bases de dades Scopus, Web of Science (WoS) i Google Scholar) i d’Altmetrics a les publicacions que presenten DOI. A més, s’ha incorporat la possibilitat de consultar un gràfic estadístic interactiu de la producció científica (per tipus i data) associada a una cerca concreta.

D’altra banda, el PRC ha actualitzat l’indicador de publicacions en accés obert: segons dades de setembre de 2018, la mitjana de publicacions en accés obert entre el 2010 i el 2017 és del 25%.

Per a més informació, podeu consultar el PRC.