Generalitat Valenciana - Plan GenTEl Programa per al suport a persones investigadores amb talent (Pla GenT) de la Generalitat Valenciana està en funcionament des de l’any 2017. El seu objectiu és atraure, retenir i consolidar talent científic d’excel·lència internacional a les universitats públiques i centres d’investigació valencians.

Gestionat per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, el programa proporciona subvencions per contractar personal investigador doctor per un període de quatre anys, prorrogables fins a dos anys més. Així, en el període 2018-2020 el programa ha facilitat la incorporació de 84 investigadors al sistema científic valencià, amb 3 ajuts d’excel·lència de l’European Research Council (ERC).

En fase d’avaluació de candidats, la convocatòria de l’any 2021 té un pressupost de 12 milions d’euros per contractar un màxim de 38 investigadors d’excel·lència. S’estructura en tres modalitats (les dues primeres s’adrecen a investigadors no vinculats al sistema científic valencià):

1) Investigadors doctors d’excel·lència (CIDEGENT): 20 contractes laborals, amb un salari brut de 70.000 euros, inclosa la quota de la seguretat social. A més, cada investigador disposa d’una dotació addicional d’un màxim de 100.000 euros anuals per preparar un projecte d’investigació i planificar la sol·licitud d’un ajut ERC. Com a requisit, els sol·licitants han de tenir, com a mínim, una de les condicions següents: un ajut ERC (o haver superat la primera fase); una beca individual de les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA); un ajut Ramón y Cajal; o haver obtingut el títol de doctor des de fa un mínim de 6 anys, amb dos anys d’experiència a l’estranger.

2) Doctors amb experiència internacional (CDEIGENT): 9 contractes laborals, amb un salari brut de 55.000 euros, inclosa la quota de la seguretat social. En aquest cas, la dotació per desenvolupar un projecte d’investigació és de 30.000 euros anuals. Els investigadors candidats han de disposar del títol de doctor des de fa de dos a sis anys, amb un mínim de dos d’experiència internacional.

3) Júniors investigadors excel·lents en el sistema valencià (SEJIGENT): 9 contractes laborals, amb un salari brut de 80.000 euros, per a investigadors vinculats a universitats i centres d’investigació valencians i amb un període de 5 a 12 anys des de l’obtenció del títol de doctor. Els investigadors han de preparar un projecte d’investigació i planificar la sol·licitud d’un ajut ERC.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa per al suport a persones investigadores amb talent (Pla GenT) de la Generalitat Valenciana.