Pla Barcelona Ciència 2020-2023Barcelona gaudeix avui d’un entorn favorable per a la col·laboració entre els diferents agents com universitats, centres de recerca, i teixit productiu i econòmic. Ara l’Ajuntament de Barcelona vol multiplicar l’esforç i la inversió de la ciutat en polítiques públiques en l’àmbit de la ciència i el coneixement. Després del pla impulsat l’any 2018, Barcelona té el nou Pla Barcelona Ciència (2020-2023), dotat amb 4 milions d’euros per assolir 15 objectius a través de 51 accions. Aquesta quantitat permetrà augmentar en 1 milió d’euros cada any a la inversió i despesa de l’Ajuntament de Barcelona, xifrada en 11 milions anuals.

Els quatre eixos prioritaris que guiaran el desplegament del Pla Barcelona Ciència (2020-2023) són els següents:

1) Barcelona, ciutat de ciència a Europa: es tracta de reforçar la connexió de la ciutat amb l’ecosistema d’R+D europeu. En aquest marc, es manté i consolida el Premi Hipàtia, com a reconeixement a les trajectòries científiques més rellevants i d’excel·lència en l’àmbit internacional, amb una marcada visió de gènere. També es promou l’estada a la ciutat de referents científics, polítics i socials, i s’impulsen les biennals per situar la ciutat com a seu dels debats sobre els avenços científics i tecnològics.

2) Recerca per afrontar els reptes de ciutat: es vol dedicar finançament específic a la recerca per trobar solucions innovadores que reverteixin a la ciutadania en reptes com, per exemple, les desigualtats, l’emergència climàtica, la mobilitat, la transició energètica, la digitalització de l’economia i la societat o l’envelliment de la població.

3) Cultura científica per a la ciutadania i amb la ciutadania: l’objectiu és acostar la ciència als veïns i les veïnes i fomentar vocacions a través de la ciència ciutadana.

4) Ciència, art, innovació i societat: es pretén reforçar el vincle entre art i ciència i el seu potencial creatiu, de canvi i de transformació. En aquest sentit, es potencia amb la dinamització, a través del programa Collide International, de les residències artístiques al CERN i a les fàbriques de creació de Barcelona.

A més, es compta amb l’assessorament continuat del Consell Assessor Científic i el Consell Assessor Municipal d’Universitats, integrat per representants destacats del món científic i universitari de Barcelona.

Per a més informació, podeu consultar el Pla Barcelona Ciència (2020-2023) de l’Ajuntament de Barcelona, així com la nota de premsa.