El Departament d’Empresa i Coneixement, amb el suport de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, ha impulsat un procés participatiu sobre el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) que ha finalitzat recentment. Aquest procés es posa en marxa per donar veu a la ciutadania i per enriquir els treballs encarregats als membres del PN@SC, un conjunt de persones representants i expertes en matèria de societat del coneixement.

El PN@SC és un acord de país que vol impulsar una estratègia compartida entre l’àmbit de l’educació superior, la recerca i la innovació, i l’economia productiva per construir la Catalunya del futur. Aquest pacte ha de permetre crear el marc de referència de les futures polítiques en matèria d’universitats i d’R+D+I que contribueixin al fet que el percentatge d’activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters.

Els temes a debatre en el procés participatiu són: el sistema de recerca i les infraestructures, el talent, l’educació superior, la dimensió econòmica i la dimensió global del sistema de coneixement. El procés ha facilitat la participació presencial (amb 12 trobades, cinc de caràcter temàtic i set territorials) i en línia (a través del portal Participa Gencat).

Les 134 propostes recollides s’organitzen en eixos del PN@SC: missió i visió del sistema de coneixement; recursos humans; recursos econòmics; sistema de recerca i infraestructures de recerca; sistema de transferència, d’innovació i d’emprenedoria; i, per últim, territori, regions i ciutats. Aquestes propostes s’han traslladat als diferents grups de treball responsables de redactar el document definitiu del PN@SC, que està previst que es presenti durant les pròximes setmanes.

Algunes de les idees sorgides del debat són: potenciar la relació entre agents; ordenar les estructures; descentralitzar i compartir el coneixement; retenir el talent; potenciar l’orientació als estudiants i prestigiar la formació professional; o augmentar la implicació del món de l’empresa en la recerca i millorar les infraestructures del territori.

Per a més informació, podeu consultar el procés participatiu del PN@SC, així com la notícia publicada per la Generalitat de Catalunya.