Impulsat per Biocat, el nou Portal bibliomètric de la BioRegió de Catalunya presenta un estudi on es constata que, en el període 2012-2016, una de cada sis publicacions científiques en biomedicina, signades per investigadors de Catalunya (concretament el 16,5 %), figuren entre l’1 % de publicacions més citades del món, és a dir, el triple del que correspondria per al seu volum de producció.

L’estudi mostra que en el període 2012-2016, es van produir a Catalunya 38.169 publicacions científiques en l’àmbit de la biomedicina. Aquesta xifra representa el 41,48 % de la producció científica total generada a Catalunya. En el context internacional, la producció catalana representa l’1,2 % del total mundial, el 3,5 % d’Europa (EU dels 28) i el 34, 1 % del total de l’Estat espanyol. Pel que fa al nombre absolut de publicacions a les revistes científiques Nature i Science, Catalunya se situa en el top 15 de l’Espai Europeu de Recerca (EER), amb 190 articles entre els anys 2013 i 2017, una xifra comparable a la de Bèlgica (248) i Israel (244), i superior a la de Finlàndia (140) i Irlanda (101).

Val a dir que el portal web inclou taules dinàmiques on es poden consultar indicadors bibliomètrics de la producció biomèdica de centres de recerca, universitats, hospitals, entre d’altres. També es poden fer cerques per disciplina científica. En aquest sentit, en el període 2012-2016, les àrees amb més producció són Oncologia, Farmacologia i Neurologia Clínica, mentre que Pneumologia, Dermatologia i Atenció primària han obtingut l’impacte més elevat.

L’informe ha estat elaborat per Biocat en col·laboració amb el grup de recerca BAC (Bibliometria i Avaluació en Ciència), on participen la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Institució Centres de Recerca de Catalunya (iCERCA), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i la Fundació Pasqual Maragall (FPM).

Per a més informació detallada, podeu consultar el Portal bibliomètric de la BioRegió de Catalunya.