El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement. Aquest Pacte impulsarà una estratègia compartida entre el sistema d’universitats i recerca, i l’àmbit de l’economia productiva. També ha de permetre fer de la innovació l’eix vertebrador en el disseny de les polítiques futures del Govern per tal que el percentatge d’activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als de països capdavanters. L’objectiu és que la seva implementació es faci efectiva durant el període 2020-2021.

El Pacte neix amb una vocació transversal i de consens, i compta amb la participació dels departaments d’Educació; Salut; Agricultura; Economia i Hisenda; Polítiques Digitals i Administració Pública; i Treball. També incorpora el component regional i comptarà amb representants de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), així com de les demarcacions territorials corresponents a les vegueries. El Pacte també impulsa la descentralització i la corresponsabilitat dels territoris en les polítiques d’innovació a desenvolupar.

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement s’estructura al voltant de set eixos: la missió i la visió del sistema de coneixement; els recursos humans; els recursos econòmics; el sistema de recerca; el sistema de transferència, d’innovació i d’emprenedoria; les infraestructures de suport a la recerca; i finalment, la interacció amb el territori i les ciutats. El pròxim mes de febrer està previst que es constitueixi el Plenari, la Taula Permanent, el Consell Consultiu i set grups de treball que desenvoluparan els set eixos del Pacte. Després de nou primers mesos de treball, la implementació del Pacte es preveu que es realitzi durant el període 2020-2021.

Aquest Pacte ha de permetre avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials. També donarà resposta a reptes a curt i mitjà termini com ara l’equitat en l’accés a l’educació superior, el finançament de les universitats, el proveïment d’un marc legal propi per al sistema de recerca a través de la llei de la ciència, i un nou marc legal que acceleri i faciliti el desenvolupament de la innovació i l’emprenedoria.

Per a més informació detallada, podeu consultar el document d’Acords de Govern i la nota de premsa publicada al lloc web del Govern de la Generalitat de Catalunya.