El Gobierno de España ha invertit l’any 2020 un total de 2.658 milions d’euros (M€) en R+D+I, la qual cosa suposa 84 milions més que el 2019, en què la inversió va ser de 2.574 milions. L’execució pressupostària d’aquestes partides no financeres el 2020 es situa en el 89,63 %, el percentatge més alt des del 2015.

Pel que fa a l’execució del pressupost 2020, el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) va executar el 99,7 % del pressupost no financer fins als 2.095 M€, superant els 1.942 milions del 2019, i comprometent així, 153 milions més que l’any anterior. Cal apuntar que l’R+D+I ha sigut sovint una de les partides amb una taxa d’execució pressupostària més baixa de totes les polítiques del sector públic estatal. De fet, tota la resta de partides pressupostàries van superar el 70 % d’execució l’any 2019. Val a dir que la taxa dexecució del pressupost de l’R+D+I de l’any 2017 suposà un mínim històric amb un percentatge del 29,7 %. Per a més informació detallada, podeu consultar les entrades Dos informes COSCE sobre la situació actual de la ciència espanyola i La Fundación Cotec reitera la denúncia del pressupost estatal per a activitats d’R+D+I de l’any 2019, publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC). 

En aquest context, es destaca un augment de 70 M€ en l’execució de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) per a combatre la COVID-19. Així mateix, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) augmenta la inversió en 33 M€. L’Agencia Estatal de Investigación (AEI), a més de la seva pròpia execució, va traspassar gairebé 127 M€ d’inversions FEDER a altres organismes. L’execució de la inversió directa en R+D+I del conjunt del Gobierno ha variat poc en els últims anys, mantenint-se en general a prop o per sobre del 90 %.

Quant al pressupost del 2021, l’Estat espanyol augmentarà la inversió en R+D+I del MICINN gairebé el 60 %. En total, el Ministeri disposa aquest any d’un pressupost civil per R+D+I de 3.232 M€.

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada pel MICINN.