El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha presentat el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (dins del component 17) que s’emmarca en la reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació. En total es destinaran 3.380 milions d’euros (M€) en 9 blocs d’inversions repartits entre els anys 2021 i 2023. Els fons invertits el 2021 són de 1.534 M€, un 60 % majors que l’any anterior.  L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) gestionarà el 37 % dels fons, el Centro de Desarrollo Tecnológico y Industrial (CDTI) el 31 % i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) l’11 %.

Aquest Pla presenta reformes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) i els objectius principals són: millorar l’eficàcia, coordinació i governança del Sistema; potenciar la carrera científica; afavorir la transferència de coneixement al mercat i a la societat; reforçar la col·laboració i la coordinació entre els diferents agents, i entre aquests i el sector privat; i finalment, augmentar significativament la inversió d’R+D+I en sectors estratègics. En aquest sentit, hi ha un compromís de finançament futur d’aconseguir al 2030 una inversió del 3 % del PIB en R+D+I.

 Les inversions que es concreten en el Pla de recuperació es divideixen el 9 blocs:

1.
Plans complementaris d’R+D+I amb les comunitats autònomes (282 M€)
Establir col·laboracions i alinear l’execució de fons nacionals, regionals i europeus a través de programes conjunts que afavoreixin la generació de coneixement i la innovació tecnològica, en les vuit àrees cientificotècniques prioritzades en l’Estrategia Española de Ciència, Tecnología e Innovació (2021-2027) i en les estratègies nacionals i regionals d’especialització intel·ligent (RIS3).

2. Enfortiment de les capacitats, infraestructures i equipaments dels agents del SECTI (445 M€)
Es finançaran actuacions desenvolupades pels agents del sistema d’R+D+I i també per les infraestructures del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). El Pla també contempla reforçar les capacitats i les infraestructures del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) i de l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

3. Nous projectes d’R+D+I publicoprivats, interdisciplinaris, proves de concepte i concessió d’ajuts conseqüència de convocatòries competitives internacionals. R+D d’avantguarda orientada a reptes de la societat. Compra pública pre-comercial (1.167 M€)
Aquesta inversió engloba noves convocatòries amb l’objectiu d’intensificar l’activitat d’R+D; potenciar la transferència dels resultats de la investigació, emfasitzant la col·laboració entre agents; focalitzar les activitats en línies estratègiques, com la transició verda i digital; i incrementar la presència de grups de recerca espanyols en les convocatòries competitives internacionals.

4. Nova carrera científica (294 M€)
És un dels eixos de la reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El nou model de carrera científica té l’objectiu de donar estabilitat al personal investigador. A més, es vol millorar els programes postdoctorals Juan de la Cierva (formació i incorporació) i augmentar de manera important les dues convocatòries, que passaran dels 556 contractes (any 2020) als 900 (2021). Així mateix, s’incrementaran les ajudes per a la contractació de doctors per un total de 152 M€.

5. Transferència del coneixement (402 M€)
Es proposen mesures com la creació d’ecosistemes d’innovació basats en les xarxes d’excel·lència Cervera així com convertir les OTRI en autèntiques Oficines de Transferència de Coneixement mitjançant la posada en marxa d’un programa de millora de les capacitats. A més, oferir convocatòries d’ajudes a pimes espanyoles amb segell d’excel·lència europeu i mesures de capital risc per transferència, coinversió i inversió en empreses amb tecnologies estratègiques. També és vol reforçar la convocatòria d’ajuts NEOTEC.

6. Salut (490,5 M€)
Aquest component identifica les tecnologies de la salut de primera línia com a àrea clau i estratègica per a la recuperació. Dins d’aquestes inversions, 384 M€, es destinen a l’ISCIII, amb l’objectiu d’enfortir les capacitats estratègiques i la internacionalització del Sistema Nacional de Salud, posar en marxa l’Estrategia de Medicina Personalizada de Precisión i reforçar les capacitats en malalties infeccioses, especialment a través del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) i del Centro Nacional de Microbiología (CNM).

7. Medi ambient, canvi climàtic i energia (99 M€)
A través d’aquest bloc es finançaran activitats vinculades a la protecció mediambiental, la lluita contra el canvi climàtic, les noves fonts d’energia i tecnologies i materials clau per a la transició energètica.

8. R+D+I en automoció sostenible (40 M€)
L’objectiu d’aquesta inversió és finançar, mitjançant subvencions i ajudes parcialment reemborsables, projectes d’R+D+I de caràcter empresarial per al desenvolupament de tecnologies aplicables a l’àmbit de l’automoció sostenible.

9. Aeroespacial (160 M€)
Amb aquesta línia d’inversió s’avançarà en la generació de capacitats industrials espanyoles vinculades al futur avió de baixes i nul·les emissions. També s’identificaran àrees addicionals de desenvolupament experimental que concloguin en el desenvolupament de prototips de béns d’equip i bessons digitals (digital twins).

Per a més informació, podeu consultar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, així com la notícia publicada pel MICINN.