PERIS 2016-2020En el marc del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS, 2016-2020), el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució de la tercera convocatòria d’ajuts de recerca per al període 2019-2021. En total, s’han concedit 66 ajuts per un import de 8,1 milions d’euros amb l’objectiu d’estimular la investigació en salut a 16 institucions diferents.

Sota la coordinació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), s’han avaluat 207 propostes. A més, el procés d’avaluació d’enguany ha presentat dues novetats rellevants: la participació de representants dels pacients; i la perspectiva de gènere en el disseny dels projectes.

La resolució de la tercera convocatòria del PERIS (2016-2020) ha consolidat una línia de subvenció que permet a professionals de la salut ajornar, durant un temps determinat, la seva pràctica assistencial per a dedicar-se plenament a la recerca. En aquest sentit, s’han atorgat 25 ajuts a professionals amb formació sanitària especialitzada i 25 més a professionals d’infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental.

D’altra banda, per primera vegada, s’han concedit: 6 ajuts per a contractar joves investigadors doctors en el camp de les ciències i les tecnologies de la salut; 3 ajuts per a contractar metges especialistes que realitzaran la tesi doctoral en centres de recerca no hospitalaris d’excel·lència; i, finalment, 7 ajuts per a impulsar el procés d’internacionalització dels centres de recerca de Catalunya, amb l’objectiu principal de promoure la participació dels grups en projectes internacionals, en especial en els programes europeus de recerca.

En global, les 3 convocatòries del PERIS (2016-2020) han suposat destinar 36 milions d’euros a la recerca en salut, establir la recerca com a indestriable de la pràctica assistencial, apropar els resultats de la recerca als pacients, i millorar la qualitat i avaluar l’impacte social en recerca. En aquesta línia, es calcula que cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic.

Per a més informació, podeu consultar la resolució de la tercera convocatòria del PERIS (2016-2020), així com la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya.