PERIS 2016-2020En el marc del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS, 2016-2020), el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha resolt la segona convocatòria d’ajuts de recerca per al període 2018-2020. L’import dels ajuts atorgats és de 8,6 milions d’euros i es calcula que cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic.

En total, s’han concedit 109 ajuts amb l’objectiu d’estimular la investigació en l’àmbit dels hospitals i dels centres d’atenció primària de Catalunya (en algunes modalitats, també hi poden participar els centres CERCA). Gairebé 70 grups de recerca de 22 organismes s’han beneficiat d’un ajut per a la realització de projectes d’investigació.

Sota la coordinació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), s’han avaluat 350 propostes. En aquest sentit, s’ha impulsat el Sistema d’Avaluació de la Recerca i Innovació en Salut (SARIS), un instrument estratègic per al desenvolupament, seguiment i avaluació responsable del PERIS (2016-2020).

Els ajuts de la segona convocatòria del PERIS (2016-2020) s’han distribuït en 3 grans àmbits d’actuació:
a) 59 ajuts a la intensificació a la recerca dels professionals en la modalitat d’infermeria i fisioteràpia (28 ajuts) i en la modalitat de facultatius especialistes (31 ajuts).
b) 30 ajuts per a incorporar científics i tecnòlegs als grups dels instituts de recerca en salut.
c) 20 ajuts a projectes  de recerca multicèntrics orientats a l’àmbit de la salut mental, amb l’objecte d’aplicar el coneixement científic a la millora en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties en aquest àmbit.

Per a més informació, podeu consultar la segona convocatòria del PERIS (2016-2020), així com la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya.