El Centre for Science and Technology Studies (CWTS), l’institut de recerca interdisciplinària de la Leiden University que estudia la investigació científica i les seves connexions amb la tecnologia, la innovació i la societat, ha publicat el CWTS Leiden Ranking 2018.

Aquest rànquing ofereix informació sobre l’impacte científic de 938 universitats de 55 països de tot el món i la seva participació en la col·laboració científica. Les universitats s’han seleccionat en funció del seu nombre de publicacions indexades a la Web of Science (WoS) en el període 2013-2016. En comparació amb el Ranking 2017, s’ha produït un augment modest del nombre d’universitats (903).

El CWTS Leiden Ranking 2018 permet seleccionar indicadors bibliomètrics avançats, generar resultats basats en aquests indicadors i explorar els resultats des de tres perspectives diferents. El tipus de visualització més coneguda és la llista tradicional, en què les universitats es classifiquen d’acord amb un indicador seleccionat, per camps de recerca i per regió o país. També s’ofereixen visualitzacions en forma de gràfics i mapes. Els gràfics mostren les dades dels centres disperses, de manera que es pot explorar el rendiment de les universitats amb dos indicadors seleccionats. D’altra banda, la visualització de les universitats en un mapa del món ofereix una perspectiva geogràfica sobre les universitats i la seva actuació.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CWTS.