El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), integrat per la Generalitat de Catalunya i 10 universitats catalanes, ha publicat recentment la Memòria d’activitats 2019. L’objectiu del CSUC és donar suport a les universitats i la recerca mitjançant la compartició de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades per a millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari català.

Els serveis del CSUC es desenvolupen en diverses línies d’activitat: càlcul científic; comunicacions; administració electrònica; repositoris i aplicacions; serveis bibliotecaris: ciència oberta; compres conjuntes; formació i difusió; i, finalment, infraestructura al núvol i altres serveis del centre de processament de dades (CPD).

L’any 2019, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) ha arribat als 5,68 milions de títols, amb una disminució de 83.144 títols respecte l’any 2018. A més, la Biblioteca Digital de Catalunya ha facilitat la descàrrega de més de 4,91 milions d’articles de revistes electròniques l’any 2019. Així mateix, ha crescut fins a les 86 institucions i s’hi han catalogat 112 col·leccions especials.

D’altra banda, el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) ha finalitzat l’any 2019 amb la participació de 12 universitats i 13 centres CERCA que aporten 543.117 publicacions, 31.215 tesis, 12.294 investigadors, 1.611 grups de recerca i, finalment, 37.372 projectes de recerca.

Pel que fa als dipòsits cooperatius relacionats amb l’activitat científica, les magnituds totals han continuat creixent: Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), amb 30.571 tesis; Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), amb 165.779 documents (un 20 % més que el 2018); Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), amb 506 revistes incorporades (6 més que el 2018), amb un total de 227.134 articles de les 96 institucions editores; i, finalment, la Memòria Digital de Catalunya (MDC), amb 169 col·leccions de 36 institucions i més de 2 milions d’imatges i documents.

Pel que fa a l’eiNA DMP (denominat anteriorment Research Data Management Plan), l’any 2019 ha tingut 306 usuaris que han elaborat 51 plans de gestió de dades.

Per a més informació, podeu consultar la Memòria d’activitats 2019 del CSUC.