CSUC. Memòria d'Activitats 2020El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), integrat per la Generalitat de Catalunya i deu universitats catalanes, ha publicat recentment la Memòria d’activitats 2020. L’objectiu del CSUC és donar suport a les universitats i la recerca mitjançant la compartició de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades per a millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari català.

Els serveis del CSUC es desenvolupen en les línies d’activitat següents: càlcul científic; comunicacions; administració electrònica; repositoris i aplicacions; serveis bibliotecaris: ciència oberta; compres conjuntes; formació i difusió; infraestructura al núvol i altres serveis del centre de processament de dades (CPD); i, finalment, la gestió de serveis comuns (Programa Serra Hunter, Pla de Doctorat Industrial, etc.)

En el marc dels serveis bibliotecaris, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) ha arribat l’any 2020 als 5,79 milions de títols de 87 institucions diferents. A més, la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) permet accedir a 21.265 revistes electròniques, 132.960 llibres electrònics i 34 bases de dades.

D’una altra banda, el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) ha finalitzat l’any 2020 amb la participació de les 12 universitats catalanes i els 39 centres CERCA. El portal conté la informació de 17.761 investigadors, amb 43.647 projectes i 643.488 publicacions. La mitjana de publicacions i tesis doctorals en accés obert entre el 2012 i el 2019 és del 28,1%. A més, es mantenen col·laboracions amb diverses institucions (AQU Catalunya, Institució CERCA, etc.).

Pel que fa als dipòsits cooperatius relacionats amb l’activitat científica, les magnituds totals segueixen creixent i afavorint l’accés obert:
Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), amb 32.561 tesis de 15 universitats (1.990 tesis més que l’any anterior)
Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), amb 173.742 documents de recerca de 29 institucions participants, organitzats en 1.087 col·leccions
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), amb 530 revistes incorporades (24 més que el 2019) , amb un total de 239.322 articles (el 99% en accés obert) de les 102 institucions participants (sis més)
Memòria Digital de Catalunya (MDC), amb més de 2,7 milions d’imatges i documents en 174 col·leccions de 37 institucions participants.

El servei de suport a la gestió de dades de recerca s’orienta a elaborar plans de gestió de dades (Data Management Plans, DMP) i publicar en obert les dades de recerca seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Finalment, en relació amb la gestió de serveis comuns, el Programa Serra Hunter ha ofert 75 contractacions de professorat nou l’any 2020. A la vegada, el Pla de Doctorat Industrial ha impulsat 696 projectes des de l’any 2012.

Per a més informació, podeu consultar la Memòria d’activitats 2020 del CSUC.