El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), integrat per la Generalitat de Catalunya i 10 universitats catalanes, ha publicat recentment la Memòria d’activitats 2018. L’objectiu del CSUC és donar suport a les universitats i la recerca mitjançant la compartició de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades per a millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari català.

Els serveis del CSUC es desenvolupen en diverses línies d’activitat: càlcul científic; comunicacions; administració electrònica; repositoris i aplicacions; serveis bibliotecaris: ciència oberta; compres conjuntes; formació i difusió; i, finalment, infraestructura al núvol i altres serveis del centre de processament de dades (CPD).

L’any 2018, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) ha arribat als 5,766 milions de títols, amb un augment de 222.851. A més, la Biblioteca Digital de Catalunya ha facilitat la descàrrega de més de 5 milions d’articles de revistes electròniques l’any 2018. Així mateix, ha crescut fins a les 85 institucions i s’hi han catalogat 76 col·leccions especials.

D’altra banda, el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) ha finalitzat l’any 2018 amb la participació de 12 universitats i 8 centres CERCA que aporten 523.697 publicacions, 29.834 tesis, 11.707 investigadors, 1.555 grups de recerca i, finalment, 35.146 projectes de recerca.

Pel que fa als dipòsits cooperatius relacionats amb l’activitat científica, les magnituds totals han continuat creixent: Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), amb 28.118 tesis; Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), amb 137.574 documents (+7 %); Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), amb 500 revistes incorporades (13 més que el 2017), amb un total de 219.253 articles de les 95 institucions editores; i, finalment, la Memòria Digital de Catalunya (MDC), amb 154 col·leccions de 34 institucions i 3,9 milions d’imatges i documents.

Pel que fa a l’eina Research Data Management Plan, s’han elaborat 43 plans de gestió de dades, s’ha actualitzat l’eina, redissenyat la seva imatge i s’ha afegit la plantilla de l’European Research Council (ERC).

Per a més informació, podeu consultar la Memòria d’activitats 2018 del CSUC.