CSUC. Memòria d'activitats 2017Creat l’any 1991, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) està integrat per la Generalitat de Catalunya i 10 universitats catalanes. El seu objectiu és compartir o mancomunar serveis acadèmics, científics i de gestió de les entitats consorciades, per aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència potenciant les sinergies i les economies d’escala. Recentment, s’ha publicat la Memòria d’activitats 2017 del CSUC, que ofereix dades d’interès  sobre el camp de la informació i la documentació científica.

Els serveis del CSUC es desenvolupen en diverses línies d’activitat: càlcul científic; comunicacions; administració electrònica; repositoris i aplicacions; serveis bibliotecaris: ciència oberta; compres conjuntes; formació i difusió; i, finalment, infraestructura al núvol i altres serveis de centre de processament de dades (CPD).

L’any 2017, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) ha arribat als 5,543 milions de títols, amb un augment de 126.860 (+2,3 %). A escala tecnològica, s’ha migrat a un nou sistema de gestió i amb servidors al núvol. A més, la Biblioteca Digital de Catalunya ha facilitat la descàrrega de 5,107 milions d’articles de revistes electròniques l’any 2017. També, s’ha continuat treballant per obtenir acords avantatjosos amb les editorials i s’ha decidit una nova distribució de costos entre les universitats consorciades participants.

D’altra banda, l’any 2017 el CSUC ha creat l’Àrea de Ciència Oberta, la qual col·labora amb les universitats i centres de recerca per disminuir l’esforç d’adaptació als requeriments de la ciència oberta, i així mateix, incrementa la visibilitat de la recerca feta a Catalunya a través del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), donant suport a la gestió de dades de recerca i a la publicació en accés obert.

El PRC reuneix l’activitat científica de 13 institucions (12 universitats i un centre de recerca); 385 departaments, instituts i àrees; 10.208 investigadors; 31.602 projectes; 1.487 grups de recerca; 482.743 publicacions; i, per últim, 28.180 tesis. A més, la mitjana de publicacions en accés obert (2010-2016) és del 28% i, pròximament, està prevista la incorporació de 4 centres de recerca.

Pel que fa als dipòsits cooperatius relacionats amb l’activitat científica, les magnituds totals han continuat creixent: Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), amb 28.528 tesis (+13,5 %); Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), amb 128.449 documents (+11%); i, per últim, Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), amb 489 revistes.

Finalment, s’ha consolidat el servei de suport a la gestió de dades de recerca per atendre demandes i assessorar els investigadors sobre com elaborar plans de gestió de dades i on dipositar-les. Des de l’inici del servei el 2016, s’han registrat 142 usuaris a l’eina Research Data Management Plan, que ha elaborat 43 plans de gestió de dades.

Per a més informació, podeu consultar la Memòria d’activitats 2017 del CSUC.