Open AccessEn el marc dels canvis actuals en el món de la comunicació científica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) han signat amb l’editorial Elsevier el primer acord transformatiu a escala estatal per publicar articles científics en accés obert.

La finalitat és impulsar la ciència oberta mitjançant la publicació en accés obert dels resultats dels investigadors de les universitats i del CSIC. A la vegada, continuen les negociacions amb altres grans editorials científiques com, per exemple, Springer NatureWiley i American Chemical Society (ACS).

Mitjançant aquests acords transformatius amb les editorials científiques internacionals, es pretén passar d’un model de llicències de subscripció de continguts (pagar per llegir) a un nou model que inclou el preu de publicar en accés obert, a més de pagar per llegir.

En concret, l’acord amb Elsevier afecta un total de 58 universitats i 120 instituts del CSIC, que són responsables de més del 70 % de la producció científica espanyola. Així, fins al 31 de desembre de 2024, els membres d’aquestes institucions seguiran accedint al contingut de les 1.800 revistes de la plataforma ScienceDirect i, a més, durant l’any 2021 podran publicar en obert i sense cost addicional un percentatge dels articles proposats.

A escala institucional, el CSIC disposa d’un mandat institucional d’accés obert des de l’1 d’abril de 2019. Al mateix temps, el febrer de 2019, la CRUE aprovà el document Compromisos de las universidades ante la Open Science, un decàleg de mesures per implantar la ciència oberta.

Val a dir que el mes de gener de 2021, la Universitat de Barcelona (UB), mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), signà el primer acord transformatiu amb l’editorial Cambridge University Press. Aquest acord permet mantenir l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial, però també facilita que els articles que s’hi publiquin, on l’autor de correspondència sigui de la universitat, siguin d’accés obert sense cap cost per als investigadors.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa del CSIC, així com una nota sobre acords transformatius publicada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).