CDTI Large Scientific FacilitiesEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat el catàleg Spanish capacities in large scientific facilities. En aquest sentit, el CDTI promou la participació de la indústria espanyola en grans infraestructures d’R+D internacionals, com l’European Organization for Nuclear Research (CERN), l’ITER, l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), l’Institut Laue-Langevin (ILL) o l’European Southern Observatory (ESO), entre d’altres.

El catàleg Spanish capacities in large scientific facilities resumeix les capacitats d’empreses espanyoles orientades a grans infraestructures en el camp de l’astronomia, la fusió i la física de partícules. En concret, s’ofereix informació detallada de 78 empreses i 11 infraestructures públiques. Pel que fa a les empreses, existeix una gran concentració a Madrid i, també, al nord peninsular (País Basc, Cantàbria i Astúries). Catalunya disposa de 5 empreses i una infraestructura (Sincrotró Alba), mentre que el País Valencià compta amb 4 empreses.

La publicació del CDTI s’inscriu en la candidatura espanyola per hostatjar la infraestructura International Fusion Materials Irradiation Facility-DEMO Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES). Coordinada pel Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la proposta pretén construir la infraestructura a Granada per provar materials en un ambient que imiti les condicions del Demonstration fusion reactor (DEMO), la màquina que succeirà l’ITER en el camí cap a l’energia de fusió.

Per a més informació, podeu consultar el catàleg Spanish capacities in large scientific facilities del CDTI.