CDTI. Estudio de evaluación del impacto del regiment de ayudas a proyectos de I+DEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat l’informe Estudio de evaluación del impacto del régimen de ayudas a proyectos de I+D del CDTI, redactat per l’empresa Novadays.

L’informe estudia l’impacte del finançament concedit pel CDTI en forma de préstecs i subvencions per a projectes d’R+D empresarial en el període 2015-2020. Els impactes poden ser directes (recursos, resultats, comportament operatiu i estratègic) i indirectes (efectes externs, col·laboracions). També s’analitza la proporcionalitat i idoneïtat dels ajuts i es presenten recomanacions per a tots els agents implicats.

En general, els diferents instruments d’ajuts del CDTI pretenen assolir els objectius següents: augmentar la despesa privada en innovació; promocionar la cooperació d’R+D+I entre agents públics i privats; i, finalment, promoure la internacionalització i la cooperació tecnològica internacional.

Els resultats de l’avaluació es basen en l’ús de tècniques quantitatives (sobretot, les bases de dades del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) i del CDTI) i qualitatives (entrevistes, estudis de cas, grups de treball) i, a la vegada, en la triangulació dels resultats.

L’informe conclou que els ajuts del CDTI faciliten a les empreses l’augment dels recursos d’R+D econòmics i humans. També impulsen els resultats tecnològics (patents, innovació de productes i de processos, etc.) i econòmics (exportacions, internacionalització). A la vegada, les empreses beneficiàries cooperen més amb els organismes públics (universitats, centres tecnològics i de recerca, etc.), i es detecta un creixement de les xarxes de cooperació internacional i en la probabilitat d’obtenir finançament alternatiu.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe Estudio de evaluación del impacto del régimen de ayudas a proyectos de I+D del CDTI.